KioSK 2013: Video Mapping, Škola svetelného dizajnu

 20. – 25. 7. 2013

KioSK 2013: Video Mapping, Škola svetelného dizajnu

Pozývame vás na workshop svetelného dizajnu (20. – 25.7.) a na jeho verejnú prezentáciu vo štvrtok 25.7. o 16 h. v priestoroch na 1.poschodí Považskej galérie umenia v Žiline.
Lektor: Luca Pulvirenti (It)
Téma workshopu: Interaktívny Video Mapping (práca s mappingom, svetlom a zvukom)
Miesto konania workshopu: Stanica Žilina – Záriečie, Považská galéria umenia v Žiline
Výstup workshopu: realizácia vo verejnom priestore – interiér; štvrtok 25.7.2013 o 16h v Považskej galérií umenia v Žiline
Mapovanie videoprojekciou je relatívne nová projekčná technika, ktorá môže premeniť takmer akýkoľvek povrch do dynamického zobrazenia, ktoré prináša divákovi pohlcujúci zážitok. Základom workshopu je preskúmanie „priestoru a času“ prostredníctvom nového spektra možností, ktoré prinášajú videomappingové projekcie a klasické divadelné technológie.
Cieľom dielne je pracovať na nových scénografických a dramatických možnostiach a rozvíjať prepojenia medzi tradičným prístupmi a novými rozvíjajúcimi sa médiami. Dôraz sa je kladený na vizuálny obsah projekcií a na rôzne techniky. Workshop sa zakončí verejnou prezentáciou, kde študenti predstavia svoju prácu v interaktívnom predstavení, do ktorého sa pokúsime zapojiť publikum ako spolupracujúcu súčasť.
Lektorom workshopu je taliansky animátor, filmár, grafický dizajnér, multimediálny a vizuálny umelec Luca Pulvirenti. Študoval grafický dizajn na Camberwell College of Art v Londýne a animáciu v Bournemouth. Pôsobil v známom animačnom štúdiu Aardman. Od roku 2005 učí teóriu a techniku filmu na Accademia di Belle Arti di Palermo a podieľa sa na veľkom množstve umeleckých projektov.
V spolupráci s kultúrnym centrom Stanica Žilina – Záriečie ( www.stanica.sk )
Bližšie info o workshope – http://www.stanica.sk/2013/07/17/video-mapping/