Ladislav Čarný – Procesy inštalovania

31.3.2010 – 2.5.2010
Vernisáž: 31.03.2010 o 17.00 hod
kurátor: PhDr. Vladimír Beskid

Ladislav Čarný – Procesy inštalovania

Považská galéria umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj) Vás pozýva na vernisáž výstavy Ladislav Čarný – PROCESY INŠTALOVANIA, ktorá sa uskutoční v stredu 31. marca 2010 o 17.00 vo výstavnej sieni na prvom poschodí. Otvoreniu výstavy bude predchádzať diskusia s autorom o podobách súčasného mediálneho umenia a aj o jeho tvorbe, ktorá sa začne o 14.00 hod.
Ladislav Čarný (1949) patrí k výrazným predstaviteľom generácie umelcov, ktorí nastupovali na slovenskú scénu v 70. rokoch minulého storočia. Prvotné zaujatie jazykom maľby, zrkadlovými objektmi, svetlom a interpretáciami sa postupne rozširuje na nájdené objekty, ucelené inštalácie, svetelné a procesuálne umenie. Po roku 2000 L. Čarný programovo uplatňuje svoje post-konceptuálne postupy v oblasti nových médií v podobe TV-objektov, video-skupltúr či interaktívnych inštalácií.
Súčasná výstava Ladislava Čarného Procesy inštalovania má čiastočne retrospektívny charakter, ale v istom zmysle zúročuje jeho smerovanie posledných rokov. Úvod do výstavy tvoria busty antickej sochy Herma pokryté kryštalickou soľou, halitom, modrou skalicou a pod., ktoré demonštrujú prebiehanie chemických a fyzikálnych procesov ako symbol transformácie významov. Spoločným menovateľom vystavených diel je reflexia významov a textov, ich vnímania a výkladu ako aj (ne)možnosť čítania kultúrnych kontextov. Autor túto nosnú ideu „obrazotextu“ uplatňuje v rozličných rovinách: na výstave sa objavujú mužské a ženské ústa, ktoré vyslovujú hlásky a zvuky, do ktorých sa divák musí ponoriť; ďalej v prítmí vnímame levitujúce SLOVO a prekrývanie jeho synonymami (výraz, floskula, pojem…). V UV-svetle sa zjavujú písané a kódované slová, či celé dotieravé filozofické otázky, ktoré divák odkrýva iba svojím tieňom, keď sa pohybuje popri stene. Úvod a záver výstavy je v znamení televízneho a filmového obrazu: na začiatku návštevník prejde sálou 14 televízorov, evokujúcich 14 zastavení, ktoré sú však za mrežami a otočené k stene. V ďalšej časti sa divák dostáva do záplavy útržkov kultových filmov (ready-movies) v staromeštianskom interiéri. Výstava tak metaforicky otvára mnohé otázky významu slova, jeho očisťovaniu, zanášaniu alebo prepisovaniu, ako aj otázky neprístupnosti, zablokovanosti, či nemožnosti prečítania zmyslu obrazovej informácie v dnešnom mediálnom svet(l)e. Prebiehajúce vizualizácie slova, textov a kontextov v pohyblivom elektronickom obraze len plasticky dotvárajú toto hybridné „tekuté“ prostredie v nestabilnom priestore masových slov a médií. Výstava potrvá do 2. mája 2011.
Prof. Ladislav Čarný, narodený v roku 1949 v Žiline, žije a tvorí v Bratislave. Umelec, pedagóg, didaktik. Je absolventom VŠVU v Bratislave (1968-74). Participoval na mnohých výstavách na neoficiálnej scéne 70.-80. rokov; bol členom skupiny A-R. V rokoch 1975-1992 učil na Ľudovej škole umenia vo Svite a v Bratislave. 0d roku 1992 pedagóg na VŠVU v Bratislave (od 2007 ako profesor). Posledné samostatné výstavy: 2004 – GM Plzeň, Galéria Space Bratislava, GMB Bratislava, GJK Trnava