LAJO „LEIDŹO“ KUPKOVIČ – PARIS / ORAVA * MON AMOUR / MOJA KRÁSNA

16. 5. 2003 – 1. 6.2003
kurátor: Milan Mazúr

Výstava fotografií žilinského architekta, výtvarníka a fotografa Laja Kupkoviča, ktorý sa v Považskej galérie umenia predstavil už v roku 2002 na výstave VENEZIA 2001 (LA PLATEA DELL UMANITÁ 2001). Posledná výstava prezentovala cyklus fotografií, ktoré vznikli v prírodných exteriéroch Oravy a na druhej strane diváka zaviedla do dnešného moderného Paríža, mesta architektúry a umenia.

Pôvodným školením architekt sa venuje i grafickému dizajnu a fotografii. Fotografuje od začiatku sedemdesiatych rokov, posledných desať rokov sa však tomuto druhu umenia venuje najíntenzívnejšie. Z tohto obdobia vznikla i kolekcia fotografií s námetom oravskej krajiny a mestskej architektúry a života Paríža. Svoju kolekciu koncipuje tak, aby podal divákovi presvedčivé svedectvo o udalostiach a ľuďoch v príslušnom živote času a prostredia. Kupkovičové fotografické výstavy bolo možné vidieť na výstavách v Bratislave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici a v Žiline, kde spolu vystavoval s Jarom Horečným a Pavlom Chomom. Veľmi výrazne v jeho všestrannej výtvarno-architektonicko-fotografickej tvorbe zaznamenávame od začiatku sedemdesiatych rokov spoluprácu s architektkou VierouMeckovou a výtvarníkom Alexom Mlynárčikom na projektoch prospektívnej architektúry skupiny V.A.L., s ktorou neskôr vystavuje v Paríži, Bratislave, Žiline, Benátkach a v Prahe.