Ľudovít Kupkovič – ŽILINČANIA PO 800 ROKOCH

Kurátor: Milan Mazúr
15.05.2008 – 04.07.2008

Architekt a fotograf Ľudovít (Lajo) Kupkovič pôsobí v Žiline od roku 1950. Známe sú jeho práce v architektúre (napr. Športová hala v Žiline). Avšak málokto pozná Kupkoviča ako fotografa. Po fotografických projektoch Pohľady z Oravy a Pohľady z Paríža (prezentované v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 2003) Kupkovič predstavuje nový projekt a to fotografický projekt Žilinčania po 800 rokoch.
Tento projekt je založený na ambícii vytvoriť novú tradíciu – tradíciu portrétov obyvateľov mesta, tradíciu záznamov o ich tvárach, dušiach, slovách, prostredí, v ktorom žijú svoj generačný podiel na jeho osemstoročnej kronike.
Projekt je zbierkou nielen obrazových portrétov, ale aj filozofických úvah, myšlienok, slovných perličiek. Každý portrét je doplnený „bonmotom“, ktorým portrétovaný dokresľuje svoju osobnosť. Projekt zachytáva rôznych občanov rôznej vekovej kategorie, ktorí tvorili či tvoria spoločenstvo nášho mesta, od ľudí každodennej Žiliny po všeobecne známe osobnosti.
Nazrite do očí a do duší Vašich spoluobčanov, politikov, priateľov, susedov, lekárov, športovcov, divadelníkov, výtvarníkov, nazrite do prostredia v ktorom žijú, pracujú, smútia a milujú, pozorne vnímajte ich slová a skúste hádať, kto sme, odkiaľ a kam smerujeme …
Výstavu uvedie Milan Mazúr a Ľubomír Feldek, v programe vystúpi Žilinský miešaný zbor.