Magdaléna Kuchtová 14250600 MOŽNOSTÍ

kurátorka: Eliška Mazalanová
vernisáž: piatok 20. novembra 2015 o 17.00 hod
trvanie výstavy: 20. 11 . – 11. 12. 2015

Magdaléna Kuchtová 14250600 MOŽNOSTÍ

Magdaléna Kuchtová sa vo svojich prácach systematicky zaoberá textom, ale aj celkovo zdelením, odovzdávaním a ďalším prenosom verbalizovanej informácie. Na texte ju zaujíma jeho forma, jeho štruktúra a organizácia, schopnosť utvárať a distribuovať obsahy, ako aj možnosti jeho čítania. Jeho vzájomný vzťah k priestoru spracúva okrem iného prostredníctvom vizuálnych schém a najnovšie aj usporiadania do priestorových štruktúr. Zároveň sa tiež venuje problematike pamäte, pamäte vo vzťahu ku konkrétnemu miestu a vo vnútri konkrétnej spoločnosti, jej uchovávania a deformácie, ktorá sa v jej prácach často krát sústreďuje okolo témy pamätníka.
Pre žilinskú Ciachovňu Magdaléna spracúva nádejné predmety, zanechané v jednej z miestností budovy, ale aj ďalšie zozbierané podklady o histórii mesta a jeho historkách, ktoré sa následne stávajú námetom 14250600 možných mikropríbehov. V tejto práci tak na seba preberá rolu nielen aktívnej čitateľky, tak ako doteraz, keď narábala vždy s prevzatými textami, ale aj autorky textu, či lepšie povedané “zapisovateľky” (pojem Rolanda Barthesa pre jeho koncepciu autora ako sprostredkovateľa príbehu). Interaktívnou inštaláciou skúma spôsoby tvorby narácie a generovania príbehu, ako aj nehierarchickej organizácie textu v priestore nenabádajúcej na zaužívané spôsoby čítania.
Magdaléna Kuchtová (1985) je absolventkou VŠVU v Bratislave a víťazkou ocenenia Essl Art Award 2011.

 

Umelecké intervencie v ciachovni
v priebehu konania výstav bude ciachovňa otvorená v časoch streda, sobota, 13:00 – 17:00

Séria krátkodobých výstav a prezentácií mladých vizuálnych umelcov je vôbec prvým výstavným projektom realizovaným v novej budove v správe Považskej galérie umenia v Žiline, pôvodne industriálnom objekte parnej elektrárne, známom viac pod názvom ciachovňa. Ide mu nielen o dočasné verejné sprístupnenie nového priestoru pred rekonštrukciou, spojené s prechodným naplnením jeho budúcej funkcie, má byť predovšetkým manifestáciou a prísľubom budúceho fungovania ciachovne, ako nového priestoru pre kvalitné súčasné umenie v Žiline.

PGU oslovila štvoricu mladých vizuálnych umelcov s ponukou realizovať svoje umelecké diela bezprostredne pracujúce s daným miestom, či už s jeho fyzickými alebo symbolickými kvalitami, jeho špecifickou atmosférou a aktuálnou situáciou. Priamo pre priestory ciachovne tak vznikajú časovo podmienené umelecké intervencie, miestne špecifické inštalácie a performancie reagujúce z rôznych perspektív na konkrétny priestor a širší kontext vzťahov, v ktorých sa toto miesto nachádza. Niektoré realizované práce tak budú len viac či menej efemérnou situáciou, zatiaľ čo iné budú mať svoju existenciu limitovanú aktuálnou situáciou budovy a len čo sa posunie do ďalšej fázy, zaniknú spolu s ňou.