MALÉ PRÍBEHY / PETITES HISTOIRES (súčasť cyklu Regards projetés / Premietnuté pohľady)

– výstava slovenského videoumenia

MALÉ PRÍBEHY / PETITES HISTOIRES
Apollonia – centrum pre európske kultúrne výmeny,
12 rue du Faubourg de Pierre, Štrasburg, Francúzsko
(22.10. – 26.11.2008)
Vernisáž: 22.10.2008 o 18.30
Kurátorka výstavy: Mira Putišová

Zúčastnení autori: Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, Pavlína Fichta Čierna, Anton Čierny, Anna Daučíková, Eva Filová, KassaBoys (Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrábeľ), Erik Binder, Gabriela Binderová, Peter Meluzin, Miroslav Nicz, Peter Rónai, Jana Želibská
Výstavu podporili: Slovenský inštitút v Paríži, Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku, Ministerstvo kultúry SR

Považská galéria umenia v Žiline v spolupráci s Apolloniou – Centrom pre európske kultúrne výmeny v Štrasburgu pripravila výstavu súčasného slovenského videoumenia Petites Histoires/Malé príbehy. Výstava je súčasťou dlhoročného cyklu Apollonie Regards Projetés/Premietnuté pohľady zameraného na prezentáciu videí z krajín východnej, strednej a južnej Európy, ktorý začal v roku 2001. Doteraz sa v tomto projekte predstavili práce umelcov z krajín ako napríklad: Bulharsko, Macedónsko, Srbsko, Grécko, Poľsko, Rumunsko, ale i z Arménska či Azerbajdžanu.
V slovenskej kolekcii sa nachádzajú vybraní autori s prácami z obdobia medzi rokmi 1996 – 2008, pričom mnohé z videí sú prínosnými pre kontext súčasného slovenského videoumenia. Kolekcia prezentuje dôležité diela najmä od tých autorov, ktorí sa tomuto médiu venujú dlhodobo a výrazne definovali charakter videoumenia na Slovensku v 90. rokoch 20. storočia, ale aj v aktuálnom období. Výber je zostavený z videí od výtvarníkov viacerých generácií, od priekopníkov v tomto žánri až po najmladších. Ambíciou výstavy je poskytnúť pohľad na toto médiu z hľadiska jeho rozličnej typológie, foriem a tvaroslovia. Zároveň výstava cez rozličné autorské prístupy reflektuje tematické bázy aktuálneho slovenského video umenia v ich širokom spektre – problematika rodu a identity, vzťah medzi súkromím a verejným priestorom, problém odlišnosti, subjektivita a status výtvarníka v súčasnej spoločnosti. Videá autorov sú reakciami i na súčasné spoločensko-politické fenomény, najmä negatívne, zaoberajú sa otázkami (kolektívnej) pamäti a času, alebo sa dotýkajú marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Kurátorkou výstavy je Mira Putišová z Považskej galérie umenia v Žiline. Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 22. októbra 2008 o 18.30 v priestoroch Apollonie v Štrasburgu a výstava potrvá do 26. novembra 2008. Na organizácii sa podieľa Slovenský inštitút v Paríži a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Francúzsku. Výstava sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

www.apollonia-art-exchanges.com