Marc Kalinka: APOSTÁZA KRÁSY

kurátorka: Oxana Maleeva
15. 5. – 14. 6. 2015
vernisáž výstavy: štvrtok 14. mája o 17:00

Marc Kalinka: APOSTÁZA KRÁSY

Výstava predstavuje výber z tvorby talianskeho vizuálneho umelca Marca Kalinku pozoruhodne prestupujúcej medzi médiami, v ktorej sa svojským spôsobom, raz ironicky inokedy zas s poetickým pátosom, vyjadruje k aktuálnym témam súčasnej doby, či k mechanizmom sveta umenia. Výstava je realizovaná v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v rámci festivalu talianskej kultúry Dolce vitaj!

Apostáza krásy je názov diela, inštalácie, vytvorenej pôvodne pre priestory bývalého kostola Santa Rita da Cascia in Campitelli v Ríme, koncipovanej ako sugestívna kontemplácia nad ľudskými schopnosťami, ktoré dokážu byť kreatívne a deštruktívne zároveň. Kurátorka Oxana Maaleva sa koncepčne zamerala práve na podobné protirečenia, ktoré Marc Kalinka vo svojich prácach tematizuje – na zabúdanie, strácanie pamäte a iných hodnôt v dobe rozmachu pamäťových a informačných médií; na zabúdanie vedomostí a zručností doprevádzajúce vedecký a technický pokrok. “Sme odsúdení budovať zabúdajúc na to, čo popritom ničíme.” (Oxana Maleeva)