MARCO GERBI – Poetické nomádstvo

9.12.2010 – 13.2.2011
Kurátor: Milan Mazúr

MARCO GERBI - Poetické nomádstvo

Tvorba Marca Gerbiho je ovplyvnená európskou podobou pop art – novým realizmom, ktorý pozná z osobnej skúsenosti. V tvorbe využíva kolážové postupy, vlepovanie tlačovín alebo grafických materiálov do obrazovej plochy. Pracuje aj stratégiou štrukturálnej gestickej maľby, či striekaním cez šablónu. Používaním fragmentov bežnej
reality (fotografie, ústrižky textov, fragmenty písma) tak prepája bežnú skutočnosť s umením, s cieľom zapojiť diváka do osobnejšej komunikácie s obrazmi. Práce M. Gerbiho sa vyznačujú výraznou improvizačnou schopnosťou, nápaditosťou a zámernou neukotvenosťou v jednej polohe, a všetko to možno označiť
ako nomádstvo s prvkami poetiky.

Marco Gerbi POTEŠENIE UTÓPIA 2009