Marek Hlaváč TRI SITUÁCIE

kurátorka: Eliška Mazalanová
1. časť, kolektívna performance, streda 16. decembra 2015 o 17:00
2. časť, zvuková inštalácia, 16. decembra 17:00 – 18. decembra 17:00
3. časť, site-specfic performance – zvuková prechádzka, piatok 18. decembra o 17:00

Marek Hlaváč TRI SITUÁCIE

Marek Hlaváč pracuje primárne zo zvukom, či sluchom a samotným procesom počúvania, prostredníctvom ktorého vytvára dočasné situácie. Ich podstatnou črtou je predovšetkým iniciovanie spolupráce s publikom, respektíve stimulovanie vzťahu a interakcie medzi jednotlivými členmi publika navzájom. Sú pokusom o prenos určitej efemérnej no napriek tomu intenzívnej skúsenosti, alebo na druhej strane sú to kolektívne udalosti, v ktorých usiluje o maximálnu mieru otvorenej štruktúry, bez zadefinovaného priebehu a záveru. Počas týchto kolektívnych akcií adresovaných určitému publiku náhodne vznikajú dočasné skupiny ľudí, prchavé spoločenstvá utvárajúce krátkodobé vzťahy, kde sa na jednej strane formujú hierarchické pozície medzi jednotlivými jeho členmi a súčasne vzájomne zdieľajú prežitky a informácie. Marek Hlaváč tiež často pracuje so zvukom na hranici (či celkom mimo nej) ľudským uchom počuteľného zvukového spektra, ktorý predstavuje niečo síce fyzicky prítomné, no obchádzajúce naše vedomie.

Tri situácie, ktoré Marek Hlaváč do Ciachovne pripravil, tvorí jednak kolektívna performance predstavujúca otvorenú možnosť návštevníka spolupodielať sa na tvorbe zvukovej situácie. Podobne ako zvuková inštalácia skladby zostavenej z pre mnohých ľudí nepočuteľných zvukov, navodzujú tieto dve udalosti dojem práce s otvorenými a neobmedzenými možnosťami, no zároveň tiež odkrývajú ako sociálne tak aj fyziologické limity a takmer bezmocnosť (no zároveň aj jedinečnosť a individualitu jednotlivca). Napokon zvuková prechádzka Ciachovňou má byť skúsenosťou spoločnej improvizácie a kolektívneho objavovania možností a zvukových kvalít priestoru.

Marek Hlaváč (1985) absolvoval štúdium dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej a v súčastnosti študuje v ateliéry intermediálnej tvorby III na AVU v Prahe. Popri vlastnej tvorbe tiež organizuje Prechodné zóny, festival zvukového umenia vo verejnom priestore.

Výstava je súčasťou projektu Umenie v ciachovni realizovaného s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja.