Marián Kováčik – Fantázia skla

kurátor: Milan Mazúr
02.12.2005 – 12.02.2006

Marián Kováčik (1974) pochádza z Kolárovic. Patrí k mladej generácie výtvarníkov so zameraním na umelecké spracovanie a tvarovanie skla.
Absolvent: Strednej priemyselnej školy úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach v rokoch 1989 – 1993. Vyštudovaný odbor: umelecko – remeselné spracovanie skla.
Od roku 1995 – 1999 pôsobí ako designer v sklárni – Bohemia Art Glass v Českej republike. V roku 1999 odchádza do Francúzska, venuje sa taktiež spracovaniu skla. Neskôr pracuje vo viacerých ateliéroch so zameraním na výrobu dekoratívneho a umeleckého skla.
Popri práci v ateliéroch v okolí Lyonu a Nice dostal pozvanie pracovať vo významných sklárskych talianskych ateliéroch na ostrove Murano.
Tvorba a práce sú zamerané na sklo ako hmotu, ktorá má oproti iným materiálom veľa predností. Je to lom, odraz svetla, lesk, krehkosť, ladnosť tvarov atď.
Tieto vlastnosti dodávajú pri vyhotovení a vytvarovaní daného skleného objektu alebo výrobku vysokú estetickú a vizuálnu hodnotu, ktorou obohacuje nové výtvarné ponímanie skla. Neoddeliteľnou súčasťou jeho práce a tvorby je desing a vývoj úžitkového nápojového skla, kde sa snaží uplatniť spojenie estetického a úžitkového charakteru danej sklenej plastiky alebo výrobku.
Jeho tvorba bola reprezentovaná na viacerých výstavách doma (Bratislava, Liptovský Mikuláš, Bardejov) i v zahraničí (Frankfurt nad Mohanom, Lyon, Paríž).
V súčasnej dobe žije a tvorí vo Francúzsku. Naďalej sa venuje práci so sklom, pri ktorej využíva nové techniky zafarbenia a zušľachtenia tvarov vo vzájomnej súhre.