MARK BRUSSE (Francúzsko)

26.06.2009 – 26.07.2009
Vernisáž 26.06.2009 o 17.00 hod.
Kurátor: Alex Mlynárčik

Považská galéria umenia v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravila pre svojich návštevníkov výstavu tvorby umelca Marka Brussa. Autor (narodený v roku 1937 v Holandsku) žije a pracuje v Paríži. Začiatkom 60. rokov 20. storočia začal svoju tvorbu realizovať v intenciách Nového realizmu, ktorý bol tendenciou založenou na prezentovaní umenia ako života mesta, médií, informácií, sveta reklamy a tovaru a úzko korešpondoval so súdobými tendenciami pop art-u. Mark Brusse od začiatku 60. rokov úzko spolupracoval s teoretikom Nového realizmu Pierrom Pestanym, ktorého dosah cez osobu a tvorbu umelca Alexa Mlynárčika prenikol aj na Slovensko, a s popredným predstaviteľom tohto smeru – Robertom Filliou a ďalšími. PGU bude prezentovať kolekciu diel tohto autora v oblasti objektu a obrazu. Kolekcia týchto diel je exkluzívnou zbierkou prác, na realizácii tejto výstavy PGU spolupracuje s Galériou mesta Bratislava.
Prvú samostatnú výstavu mal autor roku 1961 v Galerie du Haut Pavé v Paríži, na základe vystavených diel ho Jeune Critique vyberal k účasti na Paris-Biennale. Od roku 1965 pôsobil dva roky v New Yorku, kde sa aktívne zúčastňoval diania na vtedajšej dynamickej umeleckej scéne. Po návrate do Európy, v roku 1968 mal ďalšiu samostatnú výstavu v Amsterdamskom Stedeljk Museum a o rok neskôr reprezentoval Francúzsko v sochárskej sekcii na Paris-Biennale. V rokoch 1970 – 72 žil v spoločenstve DAAD v Berlíne, uskutočňoval pouličné happeningy a spolupracoval s Johnom Cageom. V roku 1975 mu Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris poskytol priestor na samostatnú výstavu, bol tiež pozvaný na benátske Biennale. V roku 1987 ho Gérard Xuriguera a Pierre Restany pozvali na sochárske sympózium do Olympijského parku v Seoule. Od roku 1983 sa často zúčastňoval dlhodobých pracovných pobytov, o. i. v Japonsku, Južnej Kórei alebo Ekvádore. Jeho posledný pobyt sa uskutočnil v roku 2008 v Benátkach, kam ho pozvala Nadácia Emily Harvey. Od roku 1961 sa mu na konte nazbieralo viac než 200 samostatných výstav a účastí na významných podujatiach, ako napríklad 12 Environments v Kusthalle Bern v roku 1968, Venice Biennale v roku 1975, Olympiády umení v roku 1988 v Seoule, výstavy v Centre Georges Pompidou, Paris-New York v roku 1977, Big Bang v roku 2005.