Martin Georg Oscitý OD REALIZMU K SURREALIZMU

Vernisáž: štvrtok 29. októbra 2015 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 30. 10. – 29. 11. 2015

Martin Georg Oscitý (nar. 1952, Bratislava) po odchode v roku 1968 do Švajčiarska ukončil štúdiá grafiky na Umeleckej priemyslovke v Berne (1971-1974). V roku 1976-1982 študoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove, kde aj žije a tvorí. Autorove korene siahajú do Žiliny, kde však vystavuje po prvýkrát. Maliar, grafik, kresliar, ilustrátor, reštaurátor a dizajnér sa žilinskému publiku predstaví grafickými a maliarskymi dielami z oblasti vizion artu, ktorého bol zakladateľom v roku 2000. Jeho tvorba postupne prechádzala od realizmu k surrealizmu až k vizionárskemu výtvarnému prejavu. Žánrovo sa radí medzi tvorcov fantazijného umenia. Je autorom mnohých knižných ilustrácií. Za svoju grafickú tvorbu získal viacero ocenení. Vo svojej tvorbe sa venuje témam mystickým, duchovným a zaoberá sa i filozofiou a kultúrou iných národov. Ako sám autor hovorí: „Moje obrazy nie sú únikom z tohto sveta. Iba upozorňujú na nekonečné hranice ľudskej fantázie“. Autor je pravidelným účastníkom výstav Vision artu nielen v Nemecku, ale najmä vo Francúzsku a v zámorí. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach významných galérií. Podstatná časť jeho tvorby sa však nachádza v súkromných zbierkach.