MATEJ VAKULA – TRAUMWERK

12.02.2009 – 15.03.2009
Vernisáž: 12.2.2009 o 16.30 hod.
Kurátorka: Mira Putišová

Mediálni partneri: MY Žilinské noviny, Žilinský večerník

Matej Vakula (narodený v roku 1982 v Žiline) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave – Katedry intermédií a multimédií v ateliéri Ilony Németh. V PGU prezentuje svoju diplomovú prácu – videoinštaláciu Československo – Second life, ktorou ukončil štúdium v minulom roku. Projektom vstupuje do komunikácie so vžitými formami muzeálnych prezentácií, ktoré návštevníkovi zvyčajne ponúkajú pohľad na vybrané úseky a oblasti z dejín kultúry. Československo – Second Life je obdobou muzeálnej vitríny, v poňatí autora však simulujúcej predovšetkým ideálnu virtuálnu skutočnosť, určité jej dokonalejšie alter ego, doložené náležitými artefaktmi z neho. Svet, na ktorý odkazuje, sprítomňuje v animácii vo vitríne vytvorenej v špeciálnom dizajne. Výtvarníkovo dielo je parafrázou typických muzeálnych expozícií, ale aj toho, aký obraz si môže návštevník prostredníctvom nich o danej problematike vytvárať. Dielo bolo súčasťou projektu Slovenského národného múzea v Bratislave s názvom Ako sme žili (2008). Matej Vakula sa vo svojej tvorbe zaoberá najmä aspektmi verejného priestoru, je autorom viacerých projektov, ktoré sa dotýkajú problematiky jeho ochrany, monitorovania a s tým súvisiacej straty súkromia. Jeho prístup ku tomuto problému je spravidla konfrontačný, ale aj príjemne podvratný. Zaujímajú ho vybrané špecifiká verejných priestranstiev, charakteristické svojou nezvyčajnou formou, ktoré sa potom stávajú bázou pre site specific inštalácie. V širšom meradle v svojej tvorbe otvára otázky o negatívnych fenoménoch súčasnej spoločnosti – konzume, diktáte mainstreamovej kultúry, systému kontroly – často krát i spolitizovanej, čím jeho realizácie nadobúdajú príťažlivý sociologický rozmer.