Mesiac architektúry v PGU 2020

Desiaty ročník výstavného projektu „Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia 2020“ opäť predstavil architektonické diela z minuloročných celoslovenských súťaží, ako aj diela úspešných architektov z regiónu. Tohtoročný jubilejný ročník avšak zahŕňa nielen prezentáciu žilinskej architektky Ľubice Brunovej-Koreňovej, ale netradične aj tvorbu architekta z Ostravy Václava Filandra. Pripravili sme ho v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Spolkom architektov Slovenska a jeho zámerom je popularizovať význam architektúry.
V dôsledku jeho neočakávaného zneprístupnenia verejnosti sme sa rozhodli priblížiť Vám prezentované diela architektúry aj virtuálne z pohodlia Vášho domova.


CE-ZA-AR 2019
Slovenská komora architektov vyhlásila už 18. ročník udeľovania cien za architektúru CE-ZA-AR 2019, ktoré sa časom etablovalo ako jedno z najprestížnejších architektonických ocenení na Slovensku. Za rok 2019 sa doň prihlásilo 100 diel, z ktorých sedemčlenná odborná porota vybrala 18 finálových nominácií. Cenu si napokon odnieslo 6 víťazov v jednotlivých kategóriách:
RODINNÉ DOMY ● 3.0 v Bernolákove ● Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke

VÍŤAZ V KATEGÓRII BYTOVÉ DOMY ● BYTOVÉ DOMY NIDO v Bratislave ● Peter Sticzay-Gromski

VÍŤAZ V KATEGÓRII OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY ● PREMENA BUDOVY STREDNEJ ŠKOLY Z OBDOBIA NORMALIZÁCIE v Bratislave ● Oliver Kleinert

VÍŤAZ V KATEGÓRII FENOMÉNY ARCHITEKTÚRY ● MODULÁRNY SYSTÉM ARK-SHELTER ● Martin Mikovčák, Michiel De Backer

VÍŤAZ V KATEGÓRII INTERIÉR ● CHATA na Donovaloch ● Jana Štofan Styková

VÍŤAZ V KATEGÓRII EXTERIÉR ● NOVÝ PARK v Leopoldove ● Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň

Foto: (zľava) Martin Tůma, Jakub Skokan; Martin Matula; Miro Pochyba; Katarína Príkopská; Ján Kekeli; Petra Bošanská


CENA DUŠANA JURKOVIČA 2019
Cena Dušana Jurkoviča sa udeľuje už od roku 1964. Víťazom 55. ročníka sa stal Monument Majer od autorov Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Maroš Greš.

Dušan Samuel Jurkovič (1868-1947) patrí k zakladateľom slovenskej modernej architektúry. V jeho tvorbe sa snúbia výdobytky moderny s ľudovými prvkami. Výrazne prispel aj k obnove a ochrane kultúrneho dedičstva. Za jeho najslávnejšie dielo možno označiť mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle.


CENA EMILA BELLUŠA 2019
Cenu Emila Belluša udeľuje Prezídium Spolku architektov Slovenska od roku 1990 za celoživotné dielo v oblasti architektúry. Laureátkou za rok 2019 sa stala historička architektúry PhDr. Klára Kubičková, PhD.


CENA prof. MARTINA KUSÉHO 2019
Cenu prof. Martina Kusého za výnimočnú prezentáciu architektúry udeľuje Spolok architektúry Slovenska od roku 2003. Za rok 2019 rozhodla odborná porota o udelení dvoch ocenení. Cenu tak získali Peter Mikloš a Občianske združenie ČIERNE DIERY.

PhDr. Peter Mikloš svojou úctyhodnou 20-ročnou odbornou činnosťou výrazne prispel k šíreniu odborných poznatkov a informácií o architektúre zdôrazňujúc jej spoločenský a kultúrny význam. Jeho zásluhou sa slovenská architektúra dostala aj do medzinárodného povedomia vďaka pravidelnej prezentácii našej architektonickej tvorby na medzinárodných kongresoch a výstavách ako napr. v Turíne, Tokiu či Berlíne.
Cenu prof. Martina Kusého si zaslúžilo aj občianske združenie ČIERNE DIERY za pozoruhodnú intenzívnu snahu objavovať staré priemyselné stavby, zviditeľniť a povzbudiť ľudskú predstavivosť, aby mohli opäť ožiť. Jej výsledkom je nielen úspešná publikácia Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska, ale aj niekoľkotisícová komunita nadšencov.

ČIERNE DIERY vznikli v roku 2014. Srdcom aj mozgom tohto združenia je trojica Martin Lipták, Andrej Sarvaš a Miroslav Beňák. Spolu objavujú zabudnuté priemyselné pamiatky v rôznych kútoch Slovenska. Popularizujú časť našej architektonickej minulosti. S nadšením sa usilujú nadchnúť nás pre históriu starých tovární, baní, stratených miest a regiónov, ktoré majú svoju slávu už za sebou. A skutočne sa im to darí! Z projektu sa stal fenomén. Prvú knihu vypredali za necelých 9 hodín. Zisk venujú na pomoc pamiatkam.


ING. ARCH. ĽUBICA BRUNOVÁ-KOREŇOVÁ
V roku 1979 úspešne zavŕšila štúdium na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Jej ďalšími kariérnymi zastávkami sa stali Stavoprojekt Žilina a neskôr Pamiatkostav v Žiline. V roku 1990 sa osamostatnila a založila vlastný ateliér, ktorého aktuálnymi členmi sú Ľubica Brunová-Koreňová, Andrej Smatana, externe Anna Mäkká a Jana Gábrišová. Neprešlo ani 10 rokov a stala sa nositeľkou významného ocenenia Ferdinanda Čapku. Okrem toho je laureátkou ceny Dušana Jurkoviča, ako aj ceny CE-ZA-AR 2006.
Architektúra autorky a jej kolektívu sa vyznačuje citlivým prístupom k prostrediu, do ktorého vstupuje. Autorské intervencie do existujúcej štruktúry mesta a krajiny tak vždy nesú stopy rešpektu k lokalite. Ateliér Ľubice Brunovej-Koreňovej sa počas svojej dlhoročnej existencie stal odrazovým mostíkom pre viacerých mladých architektov s tvorivou ambíciou.

ING.ARCH. VÁCLAV FILANDR
Ostravský architekt, pôvodne rodák z Opavy, študoval v rokoch 1968-1974 na Fakulte architektúry Vysokého učení technického v Brne. Po úspešnom zavŕšení štúdia pôsobil ako vedúci projektant v Stavoprojekte Ostrava. V roku 1991 sa osamostatnil a založil vlastnú projekčnú kanceláriu Atelier Filandr.
Vo svojej tvorbe nadväzuje na neskorší internacionálny štýl a napokon na architektúru high-tech, okrem toho uplatňuje aj tradičné a postmoderné princípy a využíva moderné materiály ako napr. ocelové konštrukcie a sklo.
Jeho najvýznamnejším dielom je rekonštrukcia historickej výpravnej budovy železničného nádražia Ostrava-Smíchov a predovšetkým jeho dostavba vrátane riešenia prednádražného priestoru z rokov 2000-2007, kde zlúčil high-tech novotvar haly s historickou budovou a s tradičnou kompozíciou prednádražia na spôsob čestného dvora. Za tento stavebný počin získal v roku 2007 Grand Prix Obce architektov v kategórii rekonštrukcia.
Svoju maliarsku vášeň zdokonaľoval súkromným štúdiom maľby u akademického maliara J. Kapce v rokoch 1976-1980. Od tej doby vystavoval na samostatných a kolektívnych výstavách v Ostrave, Opave, Brne či Prahe a jeho diela spočívajú v súkromných zbierkach v Česku, Nemecku, Brazílii, Kanade a USA. Je tiež autorom viacerých výtvarných či dizajnových realizácii. Je tak nielen úspešným architektom, ale aj výtvarníkom.