Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia

Koncepcia: Milan Mazúr, Dušan Voštenák
Vernisáž: štvrtok 28. januára 2016 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 28. januára – 28. februára 2016
Spoluorganizátori: Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska

Výstavný projekt Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia stavia na tradícii pravidelných prezentácií architektúry vo výstavných priestoroch galérie v mesiaci február. Cieľom podujatia je predstaviť verejnosti architektonické diela, ktoré vznikli za posledné obdobie. Jeho dlhodobým zámerom je “stimulovať” architektov v regióne, aby sa zapojili do prezentácie svojej tvorby, ako aj popularizovať medzi verejnosťou význam architektúry v rámci kultúrneho a životného prostredia v našom regióne. Hlavnou náplňou podujatia je výstavná činnosť, realizovaná v spolupráci so Slovenskou komorou architektov či Spolkom architektov Slovenska, zameriavajúc sa na prezentáciu domácich ale aj zahraničných architektonických diel a autorov prostredníctvom propagácie ich aktivít. Zámerom projektu je tiež vytvárať priestor na profesionálnu komunikáciu a podporu tvorby v oblasti architektúry v rámci regiónu.

Aktuálny v poradí druhý ročník Mesiaca architektúry v Považskej galérii umenia pozostáva z viacerých výstav prezentujúcich a sumarizujúcich dianie v oblasti architektúry za rok 2015, teda prostredníctvom súťažných podujatí celoslovenského významu . Je to jednak výstava všetkých súťažných diel prihlásených do súťaže CE∙ZA∙AR 2015, Cena za architektúru Slovenskej komory architektov. Ďalej je to výstava organizovaná v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska, prezentujúca víťazný projekt ocenený Cenou Dušana Jurkoviča v roku 2015. Ďalším zámerom podujatia je predstavovať tvorbu miestnych architektov pôsobiacich v žilinskom regióne, pričom sa tento ročník zameria na profil žilinských architektov jednej generácie. Samostatnými výstavami tu budú zastúpení architekti Viera Mecková, Stanislav Toman a Oto Sedlák.

Bližšie informácie k jednotlivým výstavám v rámci podujatia (PDF)