Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia 2020

Koncepcia výstavy: Milan Mazúr, Dušan Voštenák
Miesto: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Vernisáž: štvrtok 13. februára 2020 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 14. 2. ‒ 22. 3. 2020
Organizátori : Považská galéria umenia v Žiline, Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska

Desiaty ročník výstavného projektu „Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia 2020“ opäť predstavuje diela architektúry. Zámerom projektu je popularizovať význam architektúry pre kultúrne a životné prostredie v regióne. Pripravujeme ho v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Spolkom architektov Slovenska, vďaka ktorému prezentujeme architektonické diela z minuloročných celoslovenských súťaží, ako aj diela úspešných architektov z regiónu. Tento rok to bude známa žilinská architektka Ľubica Brunová-Koreňová. Špeciálne pre jubilejný desiaty ročník projektu sme pripravili aj prezentáciu tvorby architekta z Ostravy Václava Filandra.
CE-ZA-AR 2019
V osemnástom ročníku architektonickej súťaže Slovenskej komory architektov CE-ZA-AR 2019 sa prihlásilo 100 návrhov, z ktorých medzinárodná odborná porota vyhodnotila 18 nominácií v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér, Exteriér a Fenomény architektúry. Patrón architektúry je udelený ako štvrté ocenenie za osobitý prínos pre rozvoj architektúry. Rovnako bola udelená aj Cena verejnosti. Na výstave prezentujeme panely všetkých prihlásených, nominovaných a ocenených architektonických diel.
CENA DUŠANA JURKOVIČA 2019
Spolok architektov Slovenska každoročne udeľuje prestížnu Cenu Dušana Jurkoviča za výnimočné architektonické dielo na Slovensku. Medzinárodná odborná porota udelila hlavnú cenu a štyri nominácie z prihlásených architektonických diel. Všetky z nich budú odprezentované na tohtoročnej výstave.
CENA EMILA BELLUŠA 2019
Cenu Emila Belluša udelilo Prezídium Spolku architektov Slovenska za celoživotné dielo historičke architektúry PhDr. Kláre Kubičkovej, PhD. Na výstave predstavíme odborný profil výnimočnej práce pre architektúru.
CENA PROF: MARTINA KUSÉHO 2019
Cenu Prof. Martina Kusého za prezentáciu architektúry a architektonického diela udeľuje Spolok architektúry Slovenska od roku 2003. Odborná porota rozhodla o udelení dvoch cien za pozoruhodnú sústavnú publicistickú, popularizátorskú, osvetovú, editorskú a žurnalistickú činnosť a tiež za výnimočný počin realizovaný v týchto oblastiach Petrovi Miklošovi a Občianskemu združeniu
ČIERNE DIERY.

ING.ARCH. ĽUBICA BRUNOVÁ-KOREŇOVÁ
_ štúdium FA SVŠT Bratislava 1972-79
_ Stavoprojekt Žilina 1979-88
_ Pamiatkostav Žilina 1988-90
_ vlastný ateliér od roku 1990
_ laureát ceny Ferdinanda Čapku 1999
_ laureát ceny CE-ZA-AR 2006
_ laureát ceny Dušana Jurkoviča 2006
Architektúra autorky / a jej kolektívu / citlivo reflektuje prostredie, do ktorého vstupuje. Intervencie do existujúcej štruktúry mesta a krajiny okrem autorskej intervencie vždy nesú stopy tohto rešpektu k lokalite.
Počas existencie ateliéru, neformálneho tvorivého spoločenstva, sa na práci a tvorbe zúčastnili viacerí mladí architekti, pre ktorých bol ateliér potrebnou platformou pred osamostatnením.
Aktuálni členovia ateliéru: Ľubica Brunová-Koreňová a Andrej Smatana, externe Anna Mäkká
a Jana Gábrišová
ING.ARCH. VÁCLAV FILANDR
_ štúdium FA VUT Brno 1968-1974
_ štúdium maľby u akad. Mal. J. Kapce 1976-1980
_ Čestné uznáni v celostátní soutěži Stavba roku 1990
_ Čestné uznáni v soutěži Dum roku 1998
_ Čestné uznáni v soutěži Dum roku 1999
_ 1.cena v soutěži stavba Moravskoslezského kraje 2007
_ 1.cena v soutěži Dum roku 2007
_ 1.cena v soutěži TAURUS 2007
_ Grand Prix Architektu 2007
_ 2.cena v soutěži Dum roku 2013
_ Čestné uznáni a cena laické veřenosti v sotěži Stavba roku Moravskoslezského kraje 2013
Aktívny a výkonný architekt Ostravy a severnej Moravy. Od roku 1972 aj maliar sugestívneho surrealizmu, fantazijného realizmu, lyriky, filozofie, tajomstiev a obrazovej imaginácie. V súčasnosti popri stále úspešnej architektonickej tvorbe, aj autor voľného cyklu sochárskych diel „ DOMY V TRÁVE“ z rokov 2014-15. (PhDr. Bohumil Bachratý, CSc.)