Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia v Žiline

02.02.2017 – 05.03.2017
Vernisáž: štvrtok 2. februára 2017 o 17.00 hod.
Koncepcia výstavy: Milan Mazúr, Dušan Voštenák
Spoluorganizátori: Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora architektov, Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike

Výstavný projekt Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia stavia na tradícii pravidelných prezentácií architektúry vo výstavných priestoroch galérie v mesiaci február. Cieľom podujatia je predstaviť verejnosti architektonické diela, ktoré vznikli za posledné obdobie. Jeho dlhodobým zámerom je „stimulovať” architektov v regióne, aby sa zapojili do prezentácie svojej tvorby, ako aj popularizovať medzi verejnosťou význam architektúry v rámci kultúrneho a životného prostredia v našom regióne. Hlavnou náplňou podujatia je výstavná činnosť, realizovaná v spolupráci so Slovenskou komorou architektov či Spolkom architektov Slovenska, zameriavajúca sa na prezentáciu domácich ale aj zahraničných architektonických diel a autorov prostredníctvom propagácie ich aktivít. Zámerom projektu je tiež vytvárať priestor na profesionálnu komunikáciu a podporu tvorby v oblasti architektúry v rámci regiónu.

Tretí ročník Mesiaca architektúry v Považskej galérii umenia pozostáva z viacerých výstav prezentujúcich a sumarizujúcich dianie v oblasti architektúry za rok 2016, predovšetkým prostredníctvom súťažných podujatí celoslovenského významu. Jednak je to výstava všetkých diel prihlásených do súťaže CE∙ZA∙AR 2016 – Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov. Ďalej je to výstava organizovaná v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska, prezentujúca víťazný projekt ocenený Cenou Dušana Jurkoviča v roku 2016. Súčasťou podujatia Mesiac architektúry v PGU Žilina je v tomto roku aj sekcia venovaná histórii i aktuálnemu stavu budovy a projektu Športovej haly na Bôriku v Žiline a prezentácia projektu Japonské inšpirácie – objavte krásu japonských záhrad v kurátorskej koncepcii Tamary Reháčkovej, ktorá sa koná pod záštitou J.E. veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike.

CE•ZA•AR 2016
Cena Slovenskej komory architektov za architektúru

Cena za architektúru je jedinou súťažnou prehliadkou, každoročne vyhlásenou a organizovanou Slovenskou komorou architektov, prostredníctvom ktorej komora dlhodobo komunikuje a intenzívne pracuje na zvyšovaní povedomia o povolaní architekt s cieľom zlepšenia jeho spoločenského postavenia. Do jubilejného XV. ročníka ceny v roku 2016 sa prihlásilo 108 diel, z ktorých bolo odbornou komisiou do súťaže nominovaných 17 diel v kategóriách: rodinné domy, bytové domy, občianske a priemyselné budovy, obnova a prestavba (v predchádzajúcich rokoch známa ako rekonštrukcia a obnova budov), interiér a exteriér a už tradične udeľovaná cena verejnosti. Projekt Mesiac architektúry v PGU v spolupráci s Slovenskou komorou architektov predstaví všetky prihlásené diela s dôrazom na jednotlivé nominácie a víťazov jednotlivých kategórií.
viac info o ocenení je dostupné na: www.ce-ze-ar.sk

CENA DUŠANA JURKOVIČA 2016
Cenu Dušana Jurkoviča každoročne udeľuje Spolok architektov Slovenska (SAS) autorovi alebo autorskému kolektívu za architektonické alebo urbanistické dielo realizované na území Slovenskej republiky, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku. Udeľuje sa od roku 1964. Do súťaže v roku 2016 bolo nominovaných 20 diel, o víťazovi rozhodovala medzinárodná porota. Cenu Dušana Jurkoviča získala Materská škola Guliver, Banská Štiavnica – autor architektonického riešenia: Richard Murgaš. Nová škôlka na mieste staršej budovy reprezentuje nadštandardný architektonický výkon: od návrhu cez realizáciu, od riešenia hmoty po zariadenie interiéru pre pobyt detí. Architektúra vyžaruje pohodu, odráža výbornú spoluprácu investor – architekt. Budova má zaujímavo členenú hmotu, optimálny kontakt s členitým terénom. Osobitou témou je interiér škôlky, dobre zvolená farebnosť, jednoduchosť, čitateľnosť. Ide o využitie už existujúcej stavebnej substancie dvojpodlažnej vily, v ktorej architekt uvidel ďalšie možnosti rozvinutia štruktúry už pre novú funkciu.
viac info o ocenení a ďalších nomináciách: http://www.sasarch.sk/index.php?idc=1&id=1726&r=1

JAPONSKÉ INŠPIRÁCIE – objavte krásu japonských záhrad
výstava sa koná pod záštitou J.E. veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike
kurátorka a autorka fotografií: Tamara Reháčková

Výstava je pohľadom krajinnej architektky, ktorá navštívila niekoľko desiatok záhrad počas troch ročných období a predstavuje japonské záhradné umenie. Prostredníctvom fotografií a krátkych textov je možné nahliadnuť do jedinečného a neopakovateľného sveta japonských záhrad, ktorý predstavuje nevyčerpateľný zdroj nových nápadov a inšpirácií. Výstava mapuje jednotlivé vývojové etapy japonského záhradného umenia a prezentuje 1200 ročnú históriu tvorby záhrad. Fotografie vznikli počas pobytu na Kyóto University of Art and Design zameraného na históriu, dizajn a tvorbu japonských záhrad a získanie praktických zručností pri ich údržbe v rokoch 2013-2015.

ŠPORTOVÁ HALA NA BÔRIKU V ŽILINE
Téma Športovej haly na Bôriku v Žiline poukazuje na odborné kritériá posudzovania hodnoty stavby, ktorá je zapísaná v zozname pamätihodností mesta Žilina. Autorom projektu Ľudovítovi Kupkovičovi a Andrejovi Bašistovi udelil Spolok architektov Slovenska v roku 1986 Cenu Dušana Jurkoviča za neobvyklé architektonické dielo. Na výstave bude predstavený pôvodný projekt s fotodokumentáciou z procesu výstavby v rokoch 1980 – 1986, fotky Ľudovíta Kupkoviča dokumentujúce súčasný stav a architektonický návrh Michala Diviša na možnú rekonštrukciu haly ako dôstojnej Mestskej arény pri zachovaní pôvodných výnimočných architektonických a technických riešení.