Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia

zahájenie: štvrtok, 12. februára o 17:00
trvanie výstav: 13. február – 15. marec 2015
spoluorganizátori podujatia: Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska, Fond výtvarných umení

Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia

Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia má byť novým pravidelným podujatím, ktoré reaguje na novo vznikajúcu tradíciu februárových výstav venovaných architektúre v PGU.
Pri tejo príležitosti bude galéria hostiť trojicu výstav prezentujúcich a sumarizujúcich dianie v oblasti architektúry za rok 2014. Je to jednak výstava všetkých súťažných diel prihlásených do súťaže CE.ZA.AR 2014, Cena za architektúru Slovenskej komory architektov. Ďalej sú to výstavy organizované Spolkom architektov Slovenska, a to výstava architekta Jána Bahnu, laureáta Ceny Emila Belluša v roku 2014 a výstava Friedrich Weinwurm: Architekt N/novej doby v kurátorskej koncepcii Štefana Šlachtu.
Súčasťou podujatia bude tiež v premiére výstava originálnych súťažných návrhov prihlásených do architektonickej súťaže na „Prestavbu a revitalizáciu komplexu Elektrární v Žiline“, nachádzajúceho sa v susedstve Považskej galérie umenia. Tieto súťažné návrhy boli vyhodnotené odbornou porotou dňa 23. 1. 2015.
Vo foyer Považskej galérie umenia je zároveň nainštalovaná výstava výsledkov workshopu študentov architektúry slovenských vysokých škôl, zameraného na konverziu pamiatkového objektu bývalej parnej elektrárne, takzvanej ciachovne na kultúrne účely. Workshop pre Ciachovňu sa uskutočnil na prelome novembra a decembra 2014.
Tlačová správa k podujatiu v PDF

 

CE.ZA.AR 2014
Cena Slovenskej komory architektov za architektúru
Tlačová správa k výstave v PDF

Ján M. Bahna – laureát Ceny Emila Belluša 2014
Informácie o výstave v PDF

Friedrich Weinwurm – architekt N/novej doby
v kurátorskej koncepcii Štefana Šlachtu
Informácie o výstave v PDF