Michael Rittstein – Naozajstná náklonnosť

Kurátor výstavy: Libor Gronský
Vernisáž: štvrtok, 18. septembra 2014 o 17.00
Výstava potrvá: do 26.10. 2014

Michael Rittstein - Naozajstná náklonnosť

Michael Rittstein sa narodil v Prahe v roku 1949. V rokoch 1964 – 1968 študoval na SOŠV Václava Hollara v Prahe, v rokoch 1968 – 1974 na AVU (odbor maliarskych techník u prof. Arnošta Paderlíka). V dobe jeho vstupu na výtvarnú scénu sa dostal mimo oficiálnu sféru (po výstave Konfrontace II. v roku 1978). S minimálnou možnosťou prezentácie svojich diel tvoril Rittstein figuratívne, expresívne a existenciálne ladené obrazy veľkých, ale aj menších formátov, ktoré zachytávali životný rytmus typického obyvateľa panelového sídliska. Postupom času sa v jeho tvorbe začala objavovať groteskná hravosť skrývajúca protirežimné narážky.
V 90.rokoch sa mení Rittsteinov rukopis aj technika, jeho plátna sú plné farebnej hmoty, medzi motívmi pribúda krajina. Po roku 2000 v autorovej tvorbe znovu dochádza k obratu – jeho obrazy sú opäť hravé a plné fantázie.
Napriek neustálemu vývoju námetov a rukopisu Rittstein zostáva verný podstate svojich obrazov – naprieč desaťročiami vystihuje komplikovanosť medziľudských vzťahov s trvalou platnosťou.
Michael Rittstein sa okrem maľby venuje aj kresbe, grafike a kostýmovému návrhárstvu. Samostatne vystavuje od roku 1976 (Česká republika, Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Austrália, USA, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko, Thajsko, Francúzsko, atď.). Jeho tvorba je zastúpená v mnohých súkromných aj verejných zbierkach doma aj v zahraničí. Od roku 2001 pôsobí na AVU v Prahe ako vedúci pedagóg Ateliéru maľby, v roku 2007 bol menovaný docentom, v roku 2012 profesorom.
Retrospektívna výstava Naozajstná náklonnosť sa v Považskej galérií umenia v Žiline uskutoční v spolupráci s olomouckou galériou Mona Lisa pri príležitosti 65.narodenín Michaela Rittsteina.