Milan Krajčo – O láske

26.5. – 26.6.2016, vernisáž 26.5. o 17.00
kurátor: Milan Mazúr

Akad. mal. Milan Krajčo (1956, Handlová) študoval v Bratislave na oddelení krajinárskej a figurálnej maľby u prof. Želibského. Po ukončení štúdia sa usadil v Žiline, kde žije a tvorí. Výstava pod názvom O láske vychádza z Krajčovho výtvarného programu, ktorému sa venuje od 90-tych rokov 20. storočia. Pracuje takmer vo všetkých výtvarných disciplínach, no vychádza najmä z maľby, kresby, tvorby koláží, sochárskych objektov a tvorby asambláží. Používa predmety, ktorých sa môžeme dotýkať, ktoré vyvolávajú v ňom osobné pocity ale i pripomínajú detstvo a rodičov a sú to návraty, odchody – posolstvá, či výzvy. V sochárskej tvorbe dáva prednosť figurálnej soche, ktorú štylizuje a v dejovej hyperbole, hľadá súvislosti poetické ale i dramatické nesúce často známky surreálnej nadsázky.
Milan Krajčo vystavuje od roku 1986 doma i v zahraničí. Je autorom viacerých monumentál-nych a komorných výtvarných diel spojených s architektúrou. V sakrálnej výtvarnej tvorbe dotváral spoločne s Danielou Krajčovou interiér kostola v Žiline – Vlčince, interiér a exteriér kostola v Žiline – Trnovom.