Milan Sokol GRAFICKÉ APOZÍCIE

kurátorka: Alena Vrbanová
26. 3. – 26. 4. 2015, trvanie výstavy je predĺžené do 3.5.2015
vernisáž: štvrtok 26. marca o 17.00

Milan Sokol GRAFICKÉ APOZÍCIE

Výstava predstaví diela autora z rokov 1997 – 2015 v oblasti pečiatkovej tlače, digitálnej grafiky a kolážových obrazov z dekomponovaných obalovín – plechoviek. Charakteristickou črtou jeho prác je prechod medzi klasickou, pečiatkovou a digitálnou grafikou.
Významové rámce jeho diela reflektujú prekérnosti sociálnych skutočností s dominanciou fokusovania fenoménu moci, ako aj postavenia umenia v ére expanzie unifikovanej popkultúry.

Milan Sokol je profesorom kresby a grafiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoje diela predstavil na mnohých individuálnych i kolektívnych výstavách na Slovensku ako aj v zahraničí.