Miloš Kopták – Alchymista

kurátor: Mira Putišová
6.12.2006 – 28.01.2007

Výtvarný prejav Miloša Koptáka (nar. 1969 v Žiline) sa pohybuje v širokej škále od ilustrácie, grafiky až ku objektu. Osobitnými sú projekty, ktoré vyžadujú priamy vstup diváka, ktorého stavia do role „detektíva“ a jeho úlohou je podľa autorom poskytnutých indícií objaviť a dešifrovať dielo samotné. Autor už dlhší čas vo svojej tvorbe rozvíja líniu búrania, negovania, alebo manipulovania vžitých klišé, často sa týkajúcich krásy, imidžu. Spája sa s tým autorovo neustále demaskovanie neuvedomovanej sily reklamy a jej vplyvu na nás. V aktuálnom projekte ALCHYMISTA pokračuje v tejto línii. Realizuje sériu transparentných závesných objektov, vizuálne pripomínajúcich vianočné ozdoby. Ako východisko používa reálne zobrazenia dokonalej krásy – fotografie modeliek. Jeho prístup možno označiť ako „deštrukcia krásy“ alebo „nová estetika barbarov“. Systémom „zabudnite na dizajn“ – recykláciou z nich vytvára nové objekty, ktoré už majú iný druh vizuality a svoj vlastný príbeh. Ich premena, v interpretácii autora, má v sebe niečo magické – podobne ako atmosféra Vianoc, počas ktorých budú v galérii vystavené – poukazuje na krehkosť toho, čo často vnímame ako nemenné – v tomto prípade zdanie o večnej existencii ideálu krásy a dokonalosti. Výstava pozostáva z viacerých transparentných objektov, inštalovaných v sklenených fľašiach, v umelohmotných závesných guliach a zo samostatných závesných objektov. Autor ich interpretuje ako zakonzervované osudy. Objekty sú doplnené kódovanými textami – poznámkami alchymistu – autora. Chápať ich zároveň možno aj reakciu na miniatúrne makety zapečatených svetov vo fľašiach, vianočné betlehemy, či odkazy, ktoré posielajú stroskotanci v uzatvorených fľašiach. Výstavu v kurátorskej koncepcii Miry Putišovej podporilo Ministerstvo kultúry SR.