MILOŠ KOPTÁK / JAROSLAV ŽIAK – VÍRUS

10. 1. 2003 – 16. 2. 2003
kurátor: Mira Putišová

Výstava predstavila súčasnú tvorbu oboch umelcov, ktorí paralelne tvoria aj v médiu maľby. Práce Miloša Koptáka pojednávajú o globálnom vplyve komunikačných médií na životné prostredie človeka, v ktorom žije, a ktoré ho spätne ovplyvňuje. Prostredie – krajinu, presýtenú tokom informácií, neviditeľne plynúcich okolo neho, vo svojich maľbách interpretuje ako narušenú, pozmenenú ich zásahmi. Chápe ich ako istý druh vírusov, ktoré napádajú a deštruujú jej systém. Oproti tomuto Jaroslav Žiak vo svojich akrylových maľbách, pozitívne reaguje na novodobé technológie. Výtvarník prezentuje svoje vnímanie krajiny najmä prostredníctvom skúseností jej videnia cez objektív fotoaparátu. Abstrahuje všetko, čo je pre ne nepodstatné, a tak tieto záznamy pôsobia ako „logá“ videnej skutočnosti.