Miro Slovák – Archides

16.10.2008 – 23.11.2008
Vernisáž 16.10.2008 o 17.00 hod.
Kurátor výstavy: Stano Toman

Výstava je prierezom architektonickej tvorby autora ako i jeho spolupracovníkov ateliéru Archides. Miro Slovák po štúdiách na Slovenskej vysokej škole technickej, Fakulta architektúry, završuje štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1973 u prof. V. Vilhana, Kuzmu a Kusého.
V roku 1973 nastupuje do zamestnania v Stavoprojekte Žilina, kde pracuje do roku 1977. Vo výrobnom družstve Rezbár Rajec pôsobí ako arch. dizajnér do roku 1983, neskôr ako samostatný vývojový pracovník v Kovoslužbe Žilina do roku 1990. Od roku 1991 pracuje a tvorí v slobodnom povolaní ako autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov a grafický návrhár v oblasti výstavníctva. Vo svojej tvorbe sa výrazne presadil ako dizajnér sedacieho nábytku, návrhmi obradných sobášnych priestorov, reštauračných zariadení, expozitúr bánk, administratívnych budov, výrobných remeselných podnikov a vnútorných priestorov rodinných domov. Realizoval aj objekty občianskej vybavenosti (predajne, reštaurácie, administratívne budovy, rodinné domy a chaty).
Ako sám napísal: „Vždy som sa snažil vo svojej tvorbe o účel a funkciu, intuitívne tvarovo – objemové, designerské riešenie v novom nadsadenom ponímaní, nové netradičné vyjadrenie…“ (1999) M. Slovák.
Na výstavu finančne prispeli Žilinský samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Mesto Žilina, Spolok architektov Slovenska.

Fotografie z vernisáže: