Miroslav Cheben – Sny o zemi a vesmíre

04.09.2008 – 12.10.2008
Kurátor výstavy: Pavol Rusko

Výstava je symbiózou cyklov fotografickej tvorby autora: Sny o kvetoch, Sny o stromoch, Sny o mestách a Sny o vesmíre, ktoré patria medzi jeho najobľúbenejšie.
Miroslav Cheben, ktorý žije a tvorí v Ružomberku patrí aj napriek svojmu ťažkému zdravotnému postihnutiu medzi veľmi aktívnych a produktívnych fotografov, ktorý síce neudrží v ruke fotoaparát, ale vytvára množstvo nových fotografií z negatívov a diapozitívov vo svojom archíve na počítači pomocou rôznych digitálnych efektov. V tomto roku vystavoval na viacerých výstavách na Slovensku. V mesiaci október, od 16. do 19. bude vystavovať fotografie s vesmírnou tematikou v Piešťanoch v rámci ASTROFILM-u. Vyvrcholením fotografickej činnosti autora v roku 2008 bude výstava v Liptovskom múzeu v Ružomberku, na ktorej autor predstaví cca 250 fotografií, ktoré budú prierezom jeho vyše 35. ročnej tvorby.