Nová generácia v PGU

kurátor: Mira Putišová
6.9.2006 – 1.10.2006

Výstava je ojedinelou prezentáciou diplomových prác od autorov, ktorých výtvarný prejav sa formoval mimo Bratislavy – centra slovenského výtvarného diania. V júni 2006 ukončilo štúdium na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach trinásť mladých výtvarníkov. Pod kvalitu ich diplomoviek sa nepopierateľne podpísalo i dlhoročné pedagogické pôsobenie profesorov Juraja Bartusza a Rudolfa Sikoru, avšak charakter prác naznačuje, že títo mladí autori majú veľké predpoklady stať sa stálou časťou výtvarnej scény.
Napriek tomu, že práve opustili prednáškové sály i školské ateliéry, mnoho z nich nie je na výtvarnej scéne úplným nováčikom a niektorí sa dokonca môžu pochváliť členstvom medzi finalistami prestížnej ceny Oskára Čepana. Presvedčivosť a dravosť, večná snaha búrať zabehané stereotypy i klišé, absencia akéhokoľvek taktizovania, zásadný cieľ verne a zároveň osobito reflektovať našu životnú realitu – to všetko sú znaky ich umenia, ktoré sa zrodilo „na periférii“ východného Slovenska.
„Absolventi z Košíc“ už dokázali, že vedia tvoriť s intelektuálnou vážnosťou a precíznosťou, používajúc pritom dobre zvládnuté techniky a technológie. Dokonale ich charakterizuje aj takmer anti-akademický prístup k tvorbe. Diváka často šokujú svojím úprimne a miestami až naturálne prerozprávaným príbehom. Vo výtvarných žánroch sú variabilní, ako jednotlivci sa spravidla neviažu na jedno médium, za rovnocenné a zodpovedajúce považujú všetky – od maľby, či kresby, cez inštaláciu, objekt až po video a performance. Často krát jednu tému výtvarne zhmotnia vo viacerých médiách, prípadne ponúknu ich zaujímavý hybridný kokteil vymykajúci sa akémukoľvek škatuľkovaniu.
Výstavu jej názov Nová generácia vystihuje: nejde totiž iba o novosť nastupujúcej generácie, spočívajúcej v mladosti, ale predovšetkým o to, aké nové podoby, funkcie a nakoniec i dôvod existencie táto generácia umeniu dáva. Na výstave tak možno vidieť napríklad silne angažovanú podobu protestujúceho „political and army artu“ Rada Čerevku a Mária Furčáka, expresívne maľby plné emotívnych príbehov od Ildikó Pálovej, zaujímavé enviromentálne koncepty Petra Králika, drzo podvratné antifeminizujúce obrazy Lucie Dovičákovej. Na demaskovanie prázdnoty popkultúry sa vo svojich plátnach zameral Boris Sirka a z podobného východiska vychádza i Vlasta Žáková, ktorá príjemne prekvapuje predovšetkým svojou špecifickou a invenčnou podobou textilného prejavu.
Snahou organizátorov výstavy bolo ponúknuť práce v ich originálnej podobe, tak ako boli prezentované na obhajobách. Autorov, ktorým nemožno vystaviť diplomovú prácu vzhľadom na jej site – specific charakter, zastupuje dielo z vyššieho ročníka a diplomová práca je na výstave prítomná v dokumentačnej podobe. Nová generácia sa organizuje v spolupráci s Katedrou výtvarných umení a intermédií Fakulty umení TU v Košiciach a za podpory Ministerstva kultúry SR. Výstava bude otvorená do 1.10.2006.

Vystavujúci autori: Lucia Dovičáková, Mário Furčák, Radovan Čerevka, Peter Králik, Barbara Kubániová, Ildikó Pálová, Zuzana Petrovičová, Róbert Sender, Boris Sirka, Barbora Viteková – Šleglová, Jozef Tušan, Ľudmila Valenčíková, Vlasta Žáková