Ondrej 4. Zimka, Stanislav Kiča a Martin Pala – Tri kamene

26.06.2009 – 30.08.2009
Vernisáž 26.06.2009 o 17.00 hod.
Kurátor: Juraj Štaffa

Považská galéria umenia v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás pozýva na vernisáž výstavy Tri kamene, kde svoju sochársku tvorbu predstavia autori Ondrej 4. Zimka, Stanislav Kiča a Martin Pala. Retrospektívna výstava Tri kamene pomáha rekapitulovať výsledky práce troch autorov pracujúcich spoločne v rovnomennom ateliéri v Stupave pri Bratislave. Nadväzuje na vysoký počet predchádzajúcich kolektívnych, generačných a spolkových výstav doma i v zahraničí. Ich spoločným menovateľom bola vždy výzva k odmietaniu stagnácie, ľudskej nečinnosti a apel na negáciu vzájomnej ľahostajnosti. Úcta k človeku, tvorstvu, životu a vesmíru. Spolupatričnosť ako náprotivok osamotenia. Kultúra predstavuje súhrn výdobytkov ľudskej vzdelanosti a preto každý národný a tým aj svetový rezervoár duchovných zdrojov je napájaný z prameňa nezameniteľných štýlov jednotlivých autorov. Tak je to aj v prípade sochárov z ateliéru Tri kamene. Vzájomne sa podmieňujú a dopĺňajú. Spoločnou zostáva ambícia byť zrozumiteľný nielen pre odbornú verejnosť, ale najmä pre divákov. Realistická metóda zobrazovania je zdravým protipólom fantázie a prirodzeným východiskom každého tvorivého experimentovania. Proces hľadania ostáva zrozumiteľný, ľudsky jednoduchý a stále pochopiteľný.
Ondrej 4. Zimka študoval na bratislavskej Škole úžitkového výtvarníctva do roku 1993. Jeho učiteľom bol Andrej Rudavský, následne promoval v roku 1999 na VŠVU v Bratislave u profesora Jozefa Jankoviča. Martin Pala je generačným druhom a Ondreja 4. Zimku zo Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave. Študoval tu na oddelení Tvarovanie dreva a rezbárstvo. V roku 1999 ukončil sochárstvo na VŠVU v Bratislave u profesora Juraja Meliša. Najmladším z trojice je Stanislav Kiča, ktorý ukončil VŠVU ukončil v Bratislave u prof. Meliša v roku 2006 a následne sa pridal k svojim priateľom v ateliéri Tri kamene.