Ondrej LIPTÁK

kurátor: Milan Mazúr
18.10.2007 – 25.11.2007

Výstava Ondreja Liptáka a dcéry Anny

Ondrej Lipták prišiel do Žiliny po absolvovaní Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v roku 1975. Začína pôsobiť ako výtvarník v slobodnom povolaní a realizoval viacero výtvarných diel v Žiline, napr. reliéfne tabule v historickej časti mesta, monumentálna plastika v Banskej Bystrici, monumentálne výtvarne diela v Nitre. Súčasne sa venuje dizajnu pre priemyselné podniky. Na Základnej umeleckej škole – výtvarný odbor v Žiline na Gaštanovej ulici pôsobí ako pedagóg.
V komornej tvorbe vo svojich dielach spája viacero materiálov do jedného samostatného celku, ktorý je charakteristický syntézou čistých objemov a kompaktných tvarov v jemnom reliéfe.
Anna Schaal je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na oddelení knižnej ilustrácie a grafiky u prof. Dušana Kállaya. Po absolvovaní školy odchádza do francúzskeho Strasbourgu a venuje sa grafickému dizajnu a knižnej ilustrácii. V komornej tvorbe sa venuje kresbe, v ktorej prevláda jemná kresebná linka a šrafúra, ktorú taktiež využíva v rozsiahlej ilustrátorskej tvorbe. Svoje predstavy spája s osobným vzťahom k vlastným veciam, ktoré dominujú v jej kolorovaných kresbách.