DOPRAVA 2008 – XVI. bienále Medzinárodnej výstavy fotografie

23.08.2008 – 21.09.2008 Kurátor: Miroslav Pfliegel Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva v sobotu 23. augusta o 14.00 hod na vernisáž výstavy DOPRAVA 2008 – XVI. bienále Medzinárodnej výstavy fotografie, poriadanej pod záštitou medzinárodnej fotografickej federácie FIAP, vo veľkej výstavnej sieni Považskej

Čítať viac

Andrej Barčík – spomienková výstava ku nedožitým 80. narodeninám

03.07.2008 – 04.07.2008 Kurátor: Milan Mazúr Spomienka na Andreja Barčíka Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na Spomienkový večer a vernisáž výstavy pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Andreja Barčíka. Autor bol zakladateľom skupiny Mikuláša Galandu, združujúcej výtvarníkov, ktorí sa vo svojej tvorbe snažili

Čítať viac

Ľudovít Kupkovič – ŽILINČANIA PO 800 ROKOCH

Kurátor: Milan Mazúr 15.05.2008 – 04.07.2008 Architekt a fotograf Ľudovít (Lajo) Kupkovič pôsobí v Žiline od roku 1950. Známe sú jeho práce v architektúre (napr. Športová hala v Žiline). Avšak málokto pozná Kupkoviča ako fotografa. Po fotografických projektoch Pohľady z Oravy a Pohľady z Paríža (prezentované v Považskej galérii umenia

Čítať viac

KDE SA STALA CHYBA? (Vizualita vs. Realita)

Kurátorka: Mira Putišová 27.03.2008 – 04.05.2008 Vystavujúci autori: Erik Binder, Marko Blažo, Patrik Illo, Marek Kvetan, Matúš Lányi, Stano Masár, Dušan Zahoranský, Krištof Kintera Výstavu podporili: Ministerstvo kultúry SR, Ultraframe, s.r.g. V súčasnej podobe umenia sa stala čoraz očividnejšou snaha zobrazovať realitu tak, aby našu vžitú predstavu o nej výtvarná

Čítať viac

Patrik Ševčík – P.S.

Kurátorka: Zuzana Ševčíková 15.05.2008 – 22.06.2008 Výstava s názvom P.S. je prezentáciou doterajšej tvorby mladého slovenského autora Patrika Ševčíka. Vo svojej tvorbe pracuje v médiu plošnej inštalácie, špecificky a solitérne na našom území, v oblasti textovej inštalácie, digitálnej tlače a tiež pracuje s nájdeným prisvojeným predmetom, ktorý ďalej premieňa vo

Čítať viac

Ján Triaška – MEDZISTAV

14.02.2008 – 16.03.2008 Kurátorka výstavy: Mira Putišová Výstavu podporil:Ultraframe, s.r.g. Tvorba Jána Triašku (narodený v roku 1977 v Novom Sade, Srbsko) pomerne výstižne charakterizuje podobu aktuálneho výtvarného umenia, najmä jeho čoraz radikálnejšiu tendenciu smerujúcu ku stieraniu hraníc medzi klasickými a digitálnymi médiami a celkovú novú hybridnú povahu médií. Vo svojej

Čítať viac

SKUPINA MIKULÁŠA GALANDU (1957-2007)

kurátor: Milan Mazúr 13.12.2007 – 27.01.2008 Vernisáž sa uskutoční 13.12.2008 o 17.00, hudobný hosť Hana Hegerová s klavírnym sprievodom Petra Maláska Spomienka Skupina Mikuláša Galandu sa sformovala zo skupiny absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na konci 50. rokov 20. storočia. Pre profilovanie ich výtvarného prejavu bol dôležitý odkaz

Čítať viac

Miro Slovák – Archides

16.10.2008 – 23.11.2008 Vernisáž 16.10.2008 o 17.00 hod. Kurátor výstavy: Stano Toman Výstava je prierezom architektonickej tvorby autora ako i jeho spolupracovníkov ateliéru Archides. Miro Slovák po štúdiách na Slovenskej vysokej škole technickej, Fakulta architektúry, završuje štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1973 u prof. V.

Čítať viac

Miroslav Cheben – Sny o zemi a vesmíre

04.09.2008 – 12.10.2008 Kurátor výstavy: Pavol Rusko Výstava je symbiózou cyklov fotografickej tvorby autora: Sny o kvetoch, Sny o stromoch, Sny o mestách a Sny o vesmíre, ktoré patria medzi jeho najobľúbenejšie. Miroslav Cheben, ktorý žije a tvorí v Ružomberku patrí aj napriek svojmu ťažkému zdravotnému postihnutiu medzi veľmi aktívnych

Čítať viac

Vlado Bača – Z intímneho denníka

21.08.2008 – 31.08.2008 Vlado Bača, rodák zo Žiliny (1948), pôsobí od roku 1979 v slobodnom povolaní ako fotograf – výtvarník. Venuje sa reklamnej fotografii. V roku 1968 bol jedným zo zakladajúcich členov Zväzu slovenských fotografov, v roku 2004 mu Medzinárodná federácia fotografického umenia udelila titul AFIAP (Author of the FIAP)

Čítať viac

Július Činčár: EX VITAE – DOCUMENTA

26.06.2008 – 19.08.2008 Kurátorka: PhDr. Alena Hejlová Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne a autor Július Činčár, Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy EX VITAE – DOCUMENTA, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. júna 2008 v

Čítať viac

Dorota Kenderová – AFTER 97

Kurátorka: Mira Putišová 22.05.2008 – 22.06.2008 Vernisáž 22.05.2008 o 17.00 Považská galéria umenia v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás pozýva na vernisáž výstavy výtvarníčky Doroty Kenderovej. Projekt mladej autorky, narodenej v roku 1981 v Ružomberku, absolventky štúdia na VŠVU v Bratislave v ateliéri Ilony Németh z roku

Čítať viac

Jozef Geršl: Malé veľké detaily

Kurátor: Milan Mazúr 03.04.2008 – 18.05.2008 Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila na 3. apríla 2008 (štvrtok) o 17.00 hod výstavu významného českého výtvarníka, pedagóga a galéristu Josefa Geršla. Josef Geršl sa narodil v Českých Budějovicach v roku 1952. V rokoch 1972 až 1975

Čítať viac

Paweł Warchoł – KRESBY

14.02.2008 – 30.03.2008 Kurátor: Milan Mazúr Pawel Warchol sa narodil v roku 1958 v Krakove. V roku 1979 ukončil Lýceum sochárstva v Nowym Viśniczu, v rokoch 1979 – 1984 študoval na Akadémii pekného umenia v Krakove a na oddelení grafiky v Katoviciach. Štúdium ukončil v ateliéri knižnej grafiky Stanislava Kluski

Čítať viac

Barbara KUBÁNIOVÁ – SPOT/SPOD

kurátorka: Mira Putišová 29.11.2007 – 10.02.2008 Aktuálna kolekcia veľkoformátových fotografií autorky vychádza z diplomovej práce, ktorou v roku 2006 absolvovala štúdium v Ateliéri súčasného obrazu u prof. Rudolfa Sikoru na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Tematiku, ktorú si vtedy zvolila, a je čitateľná v

Čítať viac

CZECHPOINT

25.10.2007 – 02.12.2007 Kurátorky výstavy: Tamara Moyzes, Zuzana Štefková Spolupráca za PGU: Mira Putišová Architekt výstavy: Radim Labuda Partneri a sponzori výstavy: České centrum, c2c kruh kurátorov a kritikov, ScArt o.s., hlavné mesto Praha, Ultraframe s.r.g., Emócia Gallery Názov výstavy CZECHPOINT vychádza z anglického pojmu „check point“ – kontrolné stanovisko,

Čítať viac

Blažej BALÁŽ: Texty 1988 – 2007

kurátor: Vladimír Beskid 13.09.2007 – 14.10.2007 Výstava autora strednej generácie Blažeja Baláža (1958) predstaví retrospektívny pohľad na jeho tvorbu v oblasti konceptuálneho textu za posledných dvadsať rokov v rôznych rovinách, modifikáciách, stratégiách a technikách. Koncom 80-tych rokov začína používať textové konceptuálne odkazy vo svojich grafikách (Mechanický raj), ktoré sa začiatkom

Čítať viac

SME TU/JESTEŚ MY TUTAJ

kurátori: Marek Adamov, Mira Putišová 29.06.2007 – 02.09.2007 Výstava prezentuje výtvarné umenie najmladšej generácie slovenských a poľských autorov. Projekt realizovaný v spolupráci so Združením všeobecného vzdelávania v Katowiciach ponúkne výtvarné realizácie študentov výtvarného umenia z Akademie sztuk pieknych v poľskej Poznani a Katowiciach a zároveň práce slovenských mladých umelcov a

Čítať viac

Andrej REISER – Fotografie

kurátor: Marián Pauer 17.05.2007 – 17.06.2007 Po prvý raz v Žiline Andrej Reiser sa narodil roku 1949 v Žiline. Po sovietskej okupácii Československa v roku 1968 vycestovala rodina Reiserovcov do Spolkovej republiky Nemecko, kde Andrej Reiser študoval fotografiu na renomovanej škole Folkwang pre dizajn v Essene u profesora Otta Steinerta

Čítať viac

ARTTEX – výber zo súčasnej textilnej tvorby

Výber diel súčasnej textilnej tvorby kurátor: Milan Mazúr 29.03.2007 – 06.05.2007 Vo štvrtok 29. marca 2007 o 17,00 hod. bude vo veľkej výstavnej sieni Považskej galérie umenia v Žiline slávnostnou vernisážou otvorená pozoruhodná výstava súčasnej textilnej tvorby v oblasti netkanej tapisérie pod registrovanou značkou Arttex. Arttex je jeden z najnovších

Čítať viac

KE-BA-BB (spoločná poprieskumová výstava študentov FVU AKU v Banskej Bystrici, KVUal FU TU v Košiciach a VŠVU v Bratislave)

kurátori: M. Putišová, R. Gregor, Z. Štefková, R. Popelár 08.02.2007 – 18.3.2007 Prezentácia prác študentov VŠVU má v PGU tradíciu už od 90. rokov minulého storočia. Rok 2007 je opäť tým, v ktorom sa uskutoční prehliadka výberu zo študentských prác z prieskumov – dní otvorených dverí. V roku 2003 sa

Čítať viac

Ondrej LIPTÁK

kurátor: Milan Mazúr 18.10.2007 – 25.11.2007 Výstava Ondreja Liptáka a dcéry Anny Ondrej Lipták prišiel do Žiliny po absolvovaní Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v roku 1975. Začína pôsobiť ako výtvarník v slobodnom povolaní a realizoval viacero výtvarných diel v Žiline, napr. reliéfne tabule v historickej časti mesta, monumentálna

Čítať viac

ILUSTRÁTORSKÁ TVORBA MARIÁNA ČAPKU

kurátor: Milan Mazúr 13.09.2007 – 07.10.2007 ROZPRÁVKOVÝ SVET ILUSTRÁTORA MARIÁNA ČAPKU Kedysi dávno sa rozprávky deťom nečítali. Jednak nebolo z čoho, alebo nebolo prečo čítať …Veď ich rozprávali starí rodičia, staré mamy a deduškovia. Bolo to akési iné – večery boli plné rozprávkových očakávaní, a tie zimné obzvlášť. Rozprávky, plné

Čítať viac

Ferdinand HLOŽNÍK, Maľba

kurátor: Milan Mazúr 12.07.2007 – 09.09.2007 Ferdinand Hložník (1921-2006) významný slovenský maliar sa narodil vo Svederníku. V rokoch 1942 – 1946 študoval na oddelení kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého, Dezidera Millyho a Maximiliána Schurmanna. Na konci 40. a začiatkom

Čítať viac

Jozef SRNA

kurátorka: Mira Putišová 31.05.2007 – 01.07.2007 Svetlo a dráma v galérii Považská galéria umenia v Žiline vás pozýva na vernisáž výstavy mladého bratislavského umelca Jozefa Srnu. Kolekcia jeho veľkoformátových malieb je nazvaná Svetlo a dráma. Autor patrí ku tým výtvarníkom, ktorí vsadili na overený klasický prejav v poli figurálnej maľby.

Čítať viac

Mario di Cicco – ARÉNA

kurátor: Milan Mazúr 03.05.2007 – 27.05.2007 Taliansky výtvarný virtuóz v Považskej galérii umenia Vo štvrtok 3. mája 2007 o 17.00 hod. bude slávnostnou vernisážou otvorená výstava talianskeho výtvarného umelca a pedagóga Maria Di Cicca. Mario Di Cicco žije, tvorí a pedagogický pôsobí vo svojom rodnom meste Forli. Na Slovensku vystavuje

Čítať viac

Jaroslav HULKA – Priestor a igelit

kurátorka: Mira Putišová 22.03.2007 – 22.04.2007 V Považskej galérii umenia v Žiline predstaví na výstave s názvom Priestor a igelit svoje najnovšie fotografie Jaro Hulka. Fotograf Jaro Hulka (1952) patrí do tej skupiny autorov, ktorí pri práci v oblasti digitálnej fotografie vedia vhodne skĺbiť jej možnosti s invenciou fotografického myslenia

Čítať viac

Zuzana FLIMELOVÁ – Príbehy Danae

kurátorka: Mira Putišová 01.02.2007 – 11.03.2007 Považská galéria umenia v Žiline Vás pozýva na vernisáž výstavy mladej autorky Zuzany Flimelovej. Maliarka, narodená v roku 1976 v Martine, ukončila štúdium na VŠVU u prof. Vladimíra Popoviča. Venuje sa maľbe a šperku. Hrdinkami jej obrazov sú ženy. Symbolicky na to odkazuje i

Čítať viac

Miloš Kopták – Alchymista

kurátor: Mira Putišová 6.12.2006 – 28.01.2007 Výtvarný prejav Miloša Koptáka (nar. 1969 v Žiline) sa pohybuje v širokej škále od ilustrácie, grafiky až ku objektu. Osobitnými sú projekty, ktoré vyžadujú priamy vstup diváka, ktorého stavia do role „detektíva“ a jeho úlohou je podľa autorom poskytnutých indícií objaviť a dešifrovať dielo

Čítať viac

Marek Ryboň – Experimentálna grafika v Považskej galérii umenia

21.09.2007 – 04.11.2007 Považská galéria umenia v Žiline Vás pozýva na vernisáž výstavy mladého žilinského autora Mareka Ryboňa. Umelec je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Grafika a iné médiá, štúdium ukončil v roku 2006. Jeho výstava s názvom Bod, prach a identita je jeho prvou samostatnou prezentáciou

Čítať viac

Doprava 2006

kurátor: Miroslav Pfliegel 5.10.2006 – 12.11.2006 XV. bienále medzinárodného fotografického salónu pod patronátom Federation Internationale de L´art photographique (FIAP) sa koná ako bienále už 28 rokov. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1978. Postupne sa viac darilo organizovať nasledovné výstavy, najmä od času, keď patronát organizácie prevzal FIAP a bienále

Čítať viac

Nová generácia v PGU

kurátor: Mira Putišová 6.9.2006 – 1.10.2006 Výstava je ojedinelou prezentáciou diplomových prác od autorov, ktorých výtvarný prejav sa formoval mimo Bratislavy – centra slovenského výtvarného diania. V júni 2006 ukončilo štúdium na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach trinásť mladých výtvarníkov. Pod kvalitu ich diplomoviek

Čítať viac

Vincent Hložník / Andrej Barčík

kurátor: Mira Putišová, Milan Mazúr 15.6.2006 – 27.8.2006 Andrej Barčík a Vincent Hložník významne prispeli ku formovaniu podoby súčasného slovenského výtvarného umenia. Ťažisko ich tvorby spočíva najmä v 60. rokoch – predovšetkým v ich „uvoľnenej“ druhej polovici a v 70. rokoch. Andrej Barčík (1928 – 2004) patril ku zakladateľom skupiny

Čítať viac

Alexander Trizuljak, Eva Trizuljaková

kurátori: A. Piatrová, M. Mazúr 30.3.2006 – 30.4.2006 EXCELENTNÁ VÝSTAVA EVY A ALEXANDRA TRIZULJAKOVCOV „Maratón“ výstav v Považskej galérii umenia v Žiline pokračuje atraktívnou výstavou manželov Evy a Alexandra Trizuljakovcov. Výber z tvorby obdobia rokov šesťdesiatych a sedemdesiatych Alexandra Trizuljaka predstaví Milan Mazúr, výber z textilnej a maliarskej tvorby Evy

Čítať viac

Umenie zo Žiliny (salón žilinských výtvarníkov)

Umenie zo Žiliny – salón výtvarníkov po ôsmich rokoch. 16.2.2006 – 19.3.2006 Predstavovanie tvorby výtvarníkov, ktorí žijú v meste Žilina, či v jej blízkom okolí a aktívne pôsobia, je dôležitou časťou výstavných aktivít Považskej galérie umenia. Diela týchto autorov prezentuje spravidla formou sólových výstav väčšieho, či menšieho rozsahu. Tentoraz sa

Čítať viac

Róbert Hromec – Príbehy iných ľudí

kurátor: Ľubomír Podušel 02. 12. 2005 – 05.02.2006 Róbert Hromec (1970) patrí k predstaviteľom mladšej vrstvy strednej generácie súčasných slovenských výtvarných umelcov. To znamená, že časť svojej cesty umelca má už za sebou, ďaľšie ho ešte čakajú. Svoju tvorbu predstavil na viacerých samostatných výstavách doma i v zahraničí, predovšetkým v

Čítať viac

Simulakrum Republic – Radko Mačuha

kurátor: Mira Putišová 19.10.2006 – 26.11.2006 Považská galéria umenia v Žiline Vás pozýva na vernisáž výstavy mladého sochára Radka Mačuhu s tajomne znejúcim názvom Simulakrum Republic. Autor sa snaží reflektovať aktuálne stratégie výtvarného umenia, ktoré aplikuje v objektoch a inštaláciách. Projekt Simulakrum republic sa už podľa názvu opiera o stratégiu

Čítať viac

Bez hraníc / No Borders : BWA Bielsko – Biala, MÚ B. Biala

kurátor: Milan Mazúr 27.7.2006 – 08.10.2006 Mestský úrad v Bielsko – Biala, Mestský úrad Žilina, Galéria fotografie B&B v Bielsko – Biala a Považská galéria umenia v Žiline v rámci programu pohraničnej spolupráce Phare CBC riadeného spoločnosťou Región Beskidy zorganizovali medzinárodnú súťaž fotografie Bez hraníc / No Borders. Súťaž bola

Čítať viac

Anton Čierny: One day I decided to make a trip (Song for Europe) Jedného dňa som sa rozhodol, že si urobím výlet (Zahrajže mi Európa)

kurátor: Mira Putišová 15.6.2006 – 23.7.2006 Anton Čierny (1963) vstúpil na scénu začiatkom 90. rokov a jeho tvorba sa v tom období niesla v znamení vytvárania priestorových inštalácií, ďalej realizácií pre konkrétny, často negalerijný výstavný priestor – site specific projektov a neskôr i videoinštalácií a všetky tieto práce spájal ich

Čítať viac

Marianne Kindt (Nemecko, Hamburg)

kurátor: Milan Mazúr 13.4.2006 – 4.6.2006 Marianne Kindt študovala na Inštitúte pre umelecké školenie a terapiu v Bochume u pedagóga Qi Yanga. Jej výrazovým prostriedkom sa stal akvarel. Spočiatku maľovala série malých romantických obrázkov s lyrickými farebnými tónmi. Obsahom Kindtovej obrazov sa stal spev mora, ktoré autorka miluje, a ktoré

Čítať viac

Juraj Šútovský

kurátor: Milan Mazúr 9.3.2006 – 9.4. 2006 VÝSTAVA VÝTVARNÍKA A PEDAGÓGA JURAJA ŠUTOVSKÉHO Po dvadsiatich piatich rokoch sa prezentuje samostatnou výstavou v Považskej galérii umenia v Žiline akad. mal. Juraj Šutovský. Žilina patrí medzi mestá na Slovensku s najväčším počtom umelcov. Zásluhu na tom má i pedagóg na Základnej umeleckej

Čítať viac

Tomáš Agat Błoński – …Osudy duchom plných…

kurátor: Mira Putišová 2.2.2006 – 5.3.2006 Vizuálna poézia v PGU Na prvej výstave v Považskej galérii umenia v novom roku predstaví svoju tvorbu Tomáš Agat Błoński. Prezentovaná kolekcia autorových veľkoformátových farebných fotografií, je nazvaná …Osudy duchom plných… Vznikla v roku 2004 a je zatiaľ posledným z autorových rozsiahlejších cyklov. Autor

Čítať viac

Jozef Kurinec – BLINDHEAL

kurátor: Roman Popelár 08. 12. 2005 – 29.01.2006 Ide o prvú samostatnú autorskú výstavu mladého slovenského sochára Jozefa Kurinca. Absolvent ateliéru Socha a priestor Jozefa Jankoviča z r. 1999 sa počas štúdia, i prvé roky po jeho ukončení, zaoberal figúrou, ktorú zväčša zachytával v historizujúcom poňatí. Svoje práce odlieval do

Čítať viac

Karneval Slovakia Žilina (Ľ. Bechný, Ďurčo, J. Hulka, I. Kohler)

kurátor: Milan Mazúr a kolektív 23.02.2006 – výstava fotografií s fašiangovou tematikou

Čítať viac

50 rokov výstav umenia Rady Európy

16.5.2006 – 2.7.2006 V Považskej galérii umenia v Žiline bola v podkrovných výstavných priestoroch sprístupnená výstava plagátov, ktoré boli vydané k výstavám umenia uskutočnených pod záštitou Rady Európy od roku 1954 do roku 2005. Výstava kolekcie takmer tridsiatky plagátov sa uskutočňuje pri príležitosti 50. výročia kultúrneho dohovoru, ktorý otvorila Rada

Čítať viac

Marián Kováčik – Fantázia skla

kurátor: Milan Mazúr 02.12.2005 – 12.02.2006 Marián Kováčik (1974) pochádza z Kolárovic. Patrí k mladej generácie výtvarníkov so zameraním na umelecké spracovanie a tvarovanie skla. Absolvent: Strednej priemyselnej školy úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach v rokoch 1989 – 1993. Vyštudovaný odbor: umelecko – remeselné spracovanie skla. Od roku 1995 –

Čítať viac

EKOPLAGÁT 2005

kurátor: Dana Doricová 13. 10. 2005 – 27. 11. 2005 EKOPLAGÁT´05, medzinárodná súťažná prehliadka vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia sa v tomto roku uskutočňuje po desiaty raz. Pripomína si teda svoje významné jubileum. Na otvorení trienále 13. októbra o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch Považskej galérie

Čítať viac

Fotografia & Fotografia: Jaroslav Horečný, Jaro Hulka, Stano Hatala

kurátor: Mira Putišová 11. 08. 2005 – 09. 10. 2005 Výstava fotografií trojice členov zo skupiny Generácia ’74 v PGU. Jedinečnosť tejto výstavy spočíva predovšetkým v prepojení a prezentácii dvoch vzdialených období tvorby Jaroslava Horečného, Stanislava Hatalu a Jaroslava Hulku. Starú tvorbu od novej oddeľuje úsek približne tridsiatich rokov. Evidentná

Čítať viac

Jozef Zelný

kurátor: Milan Mazúr 25. 08. 2005 – 02. 10. 2005 V Považskej galérii umenia v Žiline sa vo štvrtok 25. augusta o 17.00 vo výstavných priestoroch na prvom poschodí uskutočnila posledná zo série letných vernisáží. Tentoraz bude otvorená výstava Maľby autora Jozefa Zelného, v kurátorskej koncepcii Milana Mazúra. Ponúkne najnovšie

Čítať viac

AKO PRVÝ VŽDY TEN TRETÍ: M. Marenčín, J. Ondzík

kurátor: Viktor Frešo 23. 06. 2005 – 31. 07. 2005 Martin Marenčin a Jozef Ondzik predstavujú v Považskej galérii umenia v Žiline dva autorské súbory dokumentárnej fotografie. Podstatnú časť autorských pohľadov na súčasné Slovensko predstavujú výsledky dvoch grantových programov pre dokumentárnych fotografov, prostredníctvom ktorých obaja autori dostali šancu predstaviť svoju

Čítať viac