Patrik Kovačovský: Analógový koniec?

Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová
Vernisáž: štvrtok 30. marca 2017 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 31.3. – 30.4.2017

Pozvánka na výstavu (PDF)

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Tvorba Patrika Kovačovského už od 90. rokov napĺňa charakteristiky intermediálneho umenia, navyše autor neustále hranice tohto umenia podrobuje vlastnému autorskému výskumu – dá sa tak povedať, že pohyb v hraničných polohách rôznych médií je trvalou doménou jeho tvorby. Výraznú časť z nej definuje prestupovanie a hybridnosť médií inštalácie a objektu – smerom k filmu, analógovému, a neskôr k digitálnemu obrazu. Osobitou kategóriou sú jeho práce s technicky reprodukovaným obrazom. Pri práci s mediálne zmiešanými formami pretvára filmové a fotografické obrazy do foriem nových súčastí objektov a inštalácií, aby vo vzájomnom vzťahu – prestupovaní – fúziách vyvolávali percepčný zážitok novej/inej kvality. Vzniknuté multimediálne väzby medzi jednotlivými médiami však nie sú v polohe konkurujúcej, ale naopak komplementárnej – doplňujúcej sa. Pohybujúci sa obraz v kombinácii s 3D objektmi zároveň otvára nový komplex priestorového, vizuálneho a akustického vnímania diela, ktoré je už inej hybridnej povahy. Priestor a konštrukcia miesta je tak pre Patrika Kovačovského zásadnou kategóriou. Predovšetkým tvorba autora, ktorá sa navyše v mnohých prípadoch „prechyľuje“ do iných médií – najmä filmu, prípadne – reverzne chronologicky – k analógovým médiám, bude v kurátorskom výbere Miry Sikorovej-Putišovej prezentovaná na výstave v PGU. Po prvý krát predstaví autorovu tvorbu vo väčšom rozsahu žilinskému publiku.

Patrik Kovačovský (*1970) vyštudoval sochárstvo na VŠVU v Bratislave a multimédiá/film na študijnej stáži v Kalifornii. V roku 1996 získal cenu Výtvarník roka (dnes Cena Oskára Čepana). Vystavoval na prestížnych podujatiach v rámci Slovenska i Európy: X. Documenta Kassel (1997), EXPO 2000 Hannover, Bienále multimédií a filmu v Paríži (2000), 15th Tallinn Print Triennial, KUMU Art Museum of Estonia v Tallinne (2011). Pôsobí ako vedúci ateliéru Socha v architektúre a verejnom priestore VŠVU v Bratislave. Jeho diela sa nachádzajú v domácich a zahraničných zbierkach.