Pavel Čáni

Kurátor výstavy: Vladimír Valentík
Miesto konania: výstavná sieň – prízemie
Vernisáž: štvrtok 19. júla 2012 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 19. 7. – 2. 9. 2012

Pavel Čáni

Považská galéria umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj) pripravila od 19. júla 2012 výstavu malieb a grafík slovenského výtvarníka zo Srbska Pavla Čániho. Maľby a grafiky Pavla Čániho sú navonok intímneho rázu, avšak ide tu o bohato navrstvenú výtvarnú poetiku, v rámci sa odhaľujú stopy kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov, ako aj rozbor základných ontologických tém akými sú láska, hybná sila kozmu a smrť, či ľudská pominuteľnosť. Do hĺbok umeleckého ponímania autora sa dostávame cez ľudskú figúru, často konkretizovanú. Výstava Pavla Čániho je jednou z možností pre lepšie poznanie bohatej tradície a súčasnej umeleckej produkcie Slovákov v Srbsku.
Pavel Čáni sa narodil v roku 1953 v Kačareve v učiteľskej rodine Čániovcov. Rodina sa roku 1957 presťahovala do Erdevíka. Autor tu strávil detstvo, navštevoval základnú školu a potom pokračoval na Slovenskom gymnáziu v Petrovci. Aj naďalej však zostal viazaný k Erdevíku. Výtvarné nadanie, ktoré zdedil po otcovi, umožnilo Pavlovi Čánimu študovať najprv v Trnave na Slovensku a čoskoro potom pokračovať v štúdiu grafiky na Umeleckej akadémii v Novom Sade. Najintenzívnejšie maliarske obdobie výtvarníka v Erdevíku bolo práve pred jeho odchodom na akadémiu v Novom Sade, ktorú skončil roku 1979. V roku 1982 absolvoval aj postgraduálne štúdium grafiky na Fakulte výtvarných umení v Belehrade. Do roku 2007 pôsobil ako výtvarný pedagóg na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci. Žije a tvorí v Kulpíne (Báčsky Petrovec).