PETER MIKO – FRAGILE

20. 11. 2003 – 14. 12. 2003
kurátor: Mira Putišová

Peter Miko je absolventom VŠVU v Bratislave, ateliéru skla doc. J. Gavulu. Práce z posledného obdobia zaujmú divákovu pozornosť najmä jeho “netypickým” vnímaním materiálu skla, z ktorého sa odvíja aj jeho špecifický proces tvorby. Mikove sklenené sochy, prezentované v malej výstavnej sieni PGU a veľkoplošné kresby, ktoré sú autorovou prípravou na realizovanie tabuľových obrazov staveného skla, vystavené v priestore Emócia gallery, prezrádzajú, že autor nefinalizuje svoju tvorbu v skle do podoby geometricky vyvážených, hladých, rafinovaných a kompaktných tvarov, ale prioritným pre neho je iná – tekutá, žeravá podoba skla. Výtvarníkova práca so sklom je teda značne odlišná, nesmeruje ku výsledku podriadenom tradičným kánonom dokonalosti tvaru, či čistoty a priehľadnosti materiálu, autor integruje do svojich objektov kovové súčasti alebo pracuje so skleneným odpadom, či drvinou. Jeho práce tak divákovi otvárajú na sklo v jeho prvotnej podobe a autor ju ešte zámerne podčiarkuje aj svojím radikálnym, expresívnym rukopisom.