Peter Ondrušek – Still

Kurátor: Mira Putišová
10. 6. – 29. 8. 2004

Výstava tvorby Petra Ondrušeka je ďalšou z výstav predstavujúcich mladých už etablovaných autorov. Peter Ondrušek je absolventom VŠVU v Bratislave, oddelenia skla. Doteraz sa prezentoval prácou vo viacerých médiách, predovšetkým vytváral objekty a inštalácie, v ktorých je čitateľné silné dizajnérske cítenie. Zaujímavými sú jeho projekty zamerané na prácu so slovom, manipulujúce vžitú predstavu o zrakovom vnímaní okolitej reality, či nanovo definujúce hranice vymedzujúce priestor. V poslednom období sa venuje aj maľbe, v ktorej dáva dôraz na zobrazenie skutočnosti prostredníctvom hyperrealistickej optiky. Všetky jeho práce, aj napriek rozdielnosti ich jednotlivých výtvarných žánrov, spája predovšetkým snaha o čistotu tvaru a príklon k minimalizmu. Na výstave v PGU predstaví svoju aktuálnu tvorbu, ktorá je pokračovaním v línii vytvárania objektov. Zároveň predstaví aj nové obrazy, ktoré sú ojedinelým príspevkom autora – nemaliara do súčasnej slovenskej maľby.