PGU 40+ výber z akvizícií Považskej galérie umenia v Žiline 2006 – 2016

1.12.2016 – 22.1.2017
Kurátori výstavy: Mira Sikorová-Putišová, Milan Mazúr
Vernisáž: štvrtok 1. decembra 2016 o 17.00 hod

Názov výstavy PGU 40+ odkazuje na skutočnosti, že existencia Považskej galérie umenia v Žiline sa v tomto roku dostala do časového medzníka, ktorý môžeme metaforicky označiť ako „stredný vek“, pričom jej predchádzajúca činnosť výrazným podielom ovplyvňuje aj perspektívy aktivít galérie v budúcnosti. V období od vzniku galérie až do konca 80. rokov zameranie zbierkového fondu ovplyvnilo realizovanie pravidelných celoslovenských prehliadok kresby, v nasledujúcom desaťročí bola PGU v Žiline prakticky jediná, ktorá systematicky získavala akvizície z oblasti nových médií 90. rokov. V novom miléniu sa budovanie zbierkového fondu galérie dá charakterizovať ako práca realizovaná v líniách, ktoré vyústili najmä do vzniku stálych expozícií. Prvé múzeum intermédií (od roku 2012), zameranej na prezentáciu diel intermediálneho a mediálneho umenia a Stálej expozície diel Vincenta Hložníka (od roku 2009). Získavanie akvizícií pre PGU je však, nielen v súvislosti so spomínanými výstupmi, komplexná činnosť, v rámci ktorej sa galéria orientuje najmä na získavanie diel od autorov v zbierke nezastúpených, na diela výtvarníkov, ktorých tvorba prekračuje regionálny rámec. Aktuálna výstava PGU 40+ prezentuje výber zo zbierkového fondu PGU v Žiline, nadobúdaného roku 2006. Ako projekt, ktorého základnou koncepciou je predstaviť činnosť v oblasti budovania zbierkového fondu v uvedenom časovom období, tak prináša diela realizované v širokom rozpätí médií: fotografie, kresby, plastiky, objekty, inštalácie, prípadne iné hybridné médiá. Súčasťou otvorenia výstavy bude aj prezentácia filmového dokumentu 40+ rokov PGU, zachytávajúceho doterajšiu odbornú činnosť Považskej galérie umenia v Žiline od jej vzniku, a to prostredníctvom vybraných ťažiskových projektov – predovšetkým výstav, a ďalších kľúčových momentov.

vystavujúci autori: Andrej Reiser, Táňa Hojčová, Rudolf Sikora, Róbert Brun, Michal Kern, Milan Sokol, Marc Kalinka, Juraj Poliak, Anton Čierny, Patrik Illo, Mark Brusse, Pavlína Fichta Čierna, Patrik Kovačovský, Miloš Kopták, Gustáv Švábik, Vincent Hložník, Jozef Srna ml., Ján Triaška, Veronika Rónaiová, Daniela Krajčová, Marek Ryboň, Milan Krajčo, Marcel Benčík