PMI III Satelit 2023 – KRISTIÁN NÉMETH / Krehkosť

Otvorenie výstavy: štvrtok 24. august 2023 o 17 h
Trvanie výstavy: 24. 8. 2023  ̶  27.  1. 2024
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí
Kurátorka: Kristína Hermanová

Kostrbaté slovo, ktoré sa láme v ústach. Ťažké ostré studené písmená, ktoré treba k sebe opatrne uložiť.
KREHKOSŤ

Dielom výstavy Krehkosť je variabilná inštalácia Fragile vznikajúca v rôznych verziách od roku 2012. Vtedy, ešte ako študent VŠVU, sa Kristián Németh začal zaujímať o tému krehkosti a o materiál s touto témou súvisiaci – krištáľ. Od mamy, blízkych a známych získal krištáľové objekty – poháre, vázy a karafy, z ktorých začal budovať architektonické zostavy. Pôvodnou inšpiráciou mu bola úvaha o krehkosti ľudského života.

Dielo Fragile od svojho vzniku prešlo viacerými výstavami (napr. výstava Fragile, At home Gallery, Šamorín (2015), výstava Crack, Youth Gallery, Nitra (2017), výstava No Balance, Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica (2019), a iné). Vzhľadom k ďalšej Kristiánovej tvorbe, ktorá sa zameriava na všeobecné celospoločenské témy - hoci niekedy cez životné skúsenosti konkrétnych ľudí – sa aj dielo Fragile ocitlo v rôznych kontextoch. Otvorenosť rôznym interpretáciám si dielo ponecháva vďaka veľmi vyčistenej forme, a silnej metaforickosti a symbolike. Kristián Németh vytvoril pomník krehkosti, (ako ho vo svojom kurátorskom texte z roku 2015 nazval Ľuboš Lehotský), úplný práve vo svojom paradoxe.

V kontexte stálej expozície PGU Prvé múzeum intermédií III. Nežná sila môžeme dielo nazerať optikou rodovej (ne)rovnováhy. Na rozdiel od väčšiny diel v expozícií, ktoré sa k téme rodovej rovnosti a stereotypov vyjadrujú konkrétne, priamočiaro, surovo až agresívne, dielo Kristiána Németha stojí ako tichý monument, veľkolepý a zraniteľný zároveň. Rovnako, ako vytvorenie tohto diela, aj hľadanie balansu stojí veľa námahy a vyžaduje trpezlivosť.

Inštalácia Fragile pozostáva z krištáľových predmetov, ktoré nie sú nijako zaistené. Držia spolu len vďaka gravitácii. Rovnováha, ktorá vznikla rukou autora, je evidentne veľmi krehká a nestála. Sledujúc tento vzácny moment, ktoréhokoniec sa nedá predpovedať, núti človeka zatajiť dych a uvedomiť si, že harmónia (vo vzťahoch, v spolužití, v živote) nie je konečný stav.

Kristián Németh (1983, Dunajská Streda) Študoval na Katedre intermédií v Ateliéri IN Ilony Németh, kde dokončil doktorandské štúdium v Ateliéri vvv pod vedením Martina Piačeka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2015 bol víťazom hlavnej ceny ESSL Art Award, o rok neskôr sa stal finalistom talianskej ceny Art Laguna, v roku 2020 bol jedným z finalistov Ceny Oskára Čepana a v roku 2022 sa stal laureátom ceny Nadácie Novum. Samostatne vystavoval v inštitúciách ako Artivist Lab, Praha (2022), Station Gallery, Bratislava (2022), Fait Gallery Preview, Brno (2021), At Home Gallery, Šamorín (2021, 2019, 2017, 2015), Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica (2019), Nitrianska galéria (2017), Šopa Gallery, Košice (2017), Hot Dock Gallery, Bratislava (2016) či SODA Gallery, Bratislava (2010) a bol súčasťou skupinových výstav v galériách Kunsthalle Bratislava, Mauve, Viedeň, SODA Gallery, Bratislava, Galéria Jána Koniarka, NTK Praha, Essl Museum, Klosternueburg, Museum of Moscow, SNG, Bratislava či Contemporary Art Center of Thessaloniki.
Dlhodobo sa venuje témam súvisiacim s telesnosťou, identitou a intimitou vo vzťahu k mocenským štruktúram. Tvorí fotografie, objekty, inštalácie a režírované performancie s minimalistickou, ale pôsobivou až scénografickou estetikou. Žije a pracuje v Bruseli.