PMI III Satelit 2023 – MARTINA CHUDÁ / Prespanka

Otvorenie výstavy: piatok 10. marca 2023 o 17 h
Trvanie výstavy: 11. 3. 2022  ̶  5. 8. 2023
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí
Kurátorka: Kristína Hermanová

Satelitom dočasne rozširujúcim stálu expo­zíciu Prvé múzeum intermédií III - Nežná sila, ktorá je venovaná tematike rodu, je výstava Martiny Chudej.

Inštalácia Prespanka Martiny Chudej je vyrovnaním sa s osobnou skúsenosťou s tehotenstvom. Zmiešané pocity, zodpovednosť, blízkosť a intimita, spojenie, meniace sa fyzické telo, rastúci strach. Martina v inštalácii pracuje so staršími materiálmi, ktoré recykluje. Nevyberá si ich kvôli estetickým kvalitám, ale kvôli odkazom z minulosti, ktoré v sebe nesú - pre jej dielo je podstatný práve ich predchádzajúci život. Posteľ a textílie zo starých páperových perín a vankúšov nesú stopy prítomnosti tiel – na plátnach sa objavujú škvrny a fľaky od rôznych sekrétov ľudského tela. Tieto „mapy“, dokonale fungujúce ako symbol a obraz sám osebe, sú podkladom pre maľby fragmentov ľudského tela, meniaceho sa a zraniteľného. Malieb je deväť; majú kruhový formát a ich rozmer z obrazu na obraz rastie, čím autorka jasne rámcuje nosnú tému diela – tehotenstvo.
Inštalácia Prespanka je vo viacerých smeroch atypickým vybočením z tvorby Martiny Chudej. Po formálnej stránke, kde sa väčšina jej diel radí do oblasti umenia mediálneho a intermediálneho charakteru - s použitím najnovších technológií, cez videá, performance až po inštalácie s hyperrealistickými sochárskymi objektmi – sa obracia ku klasickej maľbe, i keď na neklasický podklad. Akoby vyrovnanie sa so zážitkom, ktorý okrem duše poznačí aj fyzické telo, vyžadovalo jemnejší, osobnejší a rukodielny prístup. Častá orientácia autorky na celospoločenské témy, ktoré v dielach často komentuje feministicky orientovaným, kritickým až podvratným tónom, v inštalácií Prespanka ustupuje osobnej téme.
V kontexte expozície Prvé múzeum intermédií III. Nežná sila otvára ďalšie otázky spojené s tematikou rodu a ukazuje možnosti, ako sa umenie môže dotýkať čisto ženskej traumatizujúcej témy, akou je „neúspešné“ tehotenstvo.

Martina Chudá (1990) vyštudovala odevný dizajn na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, Animáciu výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte TRUNI v Trnave, a Učiteľstvo výtvarného umenia na UK v Bratislave. Vystavovala na viacerých kolektívnych výstavách (napr. Pamäť textilu, Galéria UMELKA, Bratislava, (2015); Textile Art of Today, Bratislava, Poprad, Bielsko-Biala, Györ, Uherské Hradište (2015 – 2017); Podoby slobody, NG Nitra (2019); a i.); na výstavách ako súčasť umeleckej dvojice s Petrom Lančaričom (Amateri.art , Galéria Výklad, Trnava (2017); Kým nás ___ nerozdelí, NG - Galéria mladých, Nitra (2018)); či na samostatných výstavách (Kamufláž, Galéria Výklad, Trnava (2016); Beautyfixion, Galéria Schemnitz, Banská Štiavnica (2022) , Databody, A7 Gallery, Banská Bystrica (2022), a i.). Od roku 2015 je členkou Slovenskej výtvarnej únie / združenia textilných výtvarníkov TXT, od roku 2018 je súčasťou organizačného tímu nezávislej Galérie Výklad na pešej zóne v Trnave. Žije a tvorí v Trnave.