PETER MELUZIN / Mouse Killer / DERATIZÁCIA – DEARTIZÁCIA

Považská galéria umenia v Žiline
24.10. – 3.12.1995

V roku 1995, keď Peter Meluzin (1947 – 2019) realizoval výstavu Mouse Killer, nemohol nič tušiť o súčasnej pandémii Corona vírusu/Covid 19, kvoli ktorej sú dnes uzavreté všetky galérie. On výstavnú miestnosť, v ktorej sa nachádzalo ním vytvorené prostredie – zábery naň boli prenášané kamerou online do TV umiestneného pred vstupom do miestnosti, uzavrel sám. Nechal umenie „v karanténe“ – bez (rušivej?) fyzickej prítomnosti diváka. Ak by sme však situáciu, ktorú naprojektoval a realizoval Peter Meluzin, a bola ironickým komentárom najmä ku klišé tzv. „očisty umením/čistoty umenia“ či parafrázou toho, čo určuje jeho podstatu alebo spôsobuje jeho zánik, preniesli do súčasnosti, treba si položiť otázku: Kto je v skutočnosti v karanténe? Umelecká produkcia autora – vytvorené prostredie ponášajúce sa na zenové záhrady, ktoré sleduje len bedlivé oko kamery, alebo divák, ktorý nemá inú možnosť ako (fyzicky) nazrieť cez „kukátko“ na dverách, či odsledovať prenos kamery v TV?

K výstave Mouse Killer vydala PGU v Žiline katalóg, v ktorom bol výber diel umelca realizovaných v rokoch 1993 – 1995 s textami Radislava Matuštíka a Kataríny Rusnákovej. Až do roku 2017 bol jedinou publikáciou o autorovej tvorbe – v tomto roku vydala Považská galéria umenia obsiahlu, viac než 600 stranovú, monografickú publikáciu MeluzIN o celoživotnej tvorbe umelca.

„V prvom priestore upravenom ako deratizačná kancelária, farebný TV vykonáva monitoring inštalácie výstavnej miestnosti galérie, ktorá je zamknutá. Návštevníci môžu vidieť inštaláciu cez dverové kukátko: ponášku na japonskú zenovú záhradu, vytvorenú z normálneho a otráveného (farebného) deratizačného zrna, kameňov, bryndze a elektronického deratizačného prístroja Mouse Killer.“ (Peter Meluzin)

„Táto deartizácia umožňuje deratizáciu… Alebo je to naopak, deratizácia, ktorá vytvára takúto meluzinovskúdeartizáciu? Je to utajená skutočnosť, ktorá sa vo svojej premenlivej dvojtvárnosti skrýva za dverami, alebo je to nezávislý videoprogram, oslovujúci diváka čakajúceho pred nimi? Je to prezentácia prístupu deratizácie, princípu likvidácie, alebo je to potvrdenie princípu umeleckého diela, ktoré sa tu rozvíja, očarúva, získava – bez ohľadu na krutosť zániku, bez ohľadu na „deratizáciu“…? Je to pritakanie umeniu, ktoré iba rozpráva, alebo životu, ktorý – nevyhnutne – pre jedného začína smrťou druhého? Kde a čo je vlastne ten hrozivý mousekiller….? Skrytý v zenovej záhrade…“ (Radislav Matuštík)

Reprodukcie z archívu PGU v Žiline a archívu Petra Meluzina: fotografická dokumentácia výstavy, autorov nákres situácie, pozvánka na otvorenie výstavy, predná strana katalógu, vernisáž výstavy: Peter Meluzin (vpravo), Radislav Matuštík pri úvodnom slove k výstave