PRIESKUM – PRIESKUMY

kurátor: Mira Putišová
17. 03. 2005 – 24. 04. 2005

Mladé umenie v Žiline

Výstava Prieskum – Prieskumy ponúka výber zo semestrálnych prác študentov z Dní otvorených dverí. História výstav prác študentov bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení v PGU vznikla v polovici 90. rokov z iniciatívy doc. Radislava Matuštíka a dodnes sa ich uskutočnilo niekoľko. Prelomový bol rok 2003, vtedy projekt získal ďalšiu rovinu. Po prvý raz na výstavu svojou tvorbou prispeli aj študenti z Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.
Po dvoch rokoch sa výstava opäť realizuje v spolupráci oboma spomínanými školami, no tentoraz bude možné vidieť výtvarné diela aj v priestoroch Stanice v Žiline – Záriečí (www.stanica.sk), ktoré poskytol spoluorganizátor výstavy Občianske združenie Truc sphérique. V Stanici návštevník uvidí kolektívne projekty študentov VŠVU v Bratislave, z ateliérov výtvarníkov Daniela Fischera a Ilony Németh. Vo výstavných priestoroch PGU svoje práce predstavia ďalší študenti VŠVU z ateliérov Ivana Csudaia, Antona Čierneho, Jozefa Jankoviča, Jána Hoffstädtera, Miloty Havránkovej, Ľuba Stacha, Róberta Jančoviča, Vojtecha Kolenčíka a Vladimíra Popoviča. Katedru výtvarných umení a intermédií FU TU v Košiciach zastúpia práce študentov z ateliérov Juraja Bartusza, Rudolfa Sikoru, Adama Szentpéteryho, Anne Tretter a Zbyňka Prokopa. Vyše štyridsať predstavených prác zahŕňa široké spektrum výtvarných médií napr.: maľbu, sochu, inštaláciu, objekt, video či intermediá. Výstava je jedinečnou príležitosťou oboznámiť sa s aktuálnou študentskou výtvarnou tvorbou aj mimo Bratislavy a Košíc.