PRIESKUMY

21. 2. 2003 – 23. 3. 2003
kurátor: Mira Putišová

PRÁCE ŠTUDENTOV VŠVU V BRATISLAVE A FAKULTY VÝTVARNÝCH UMENÍ KATEDRY VIZUÁLNYCH UMENÍ A INTERMÉDIÍ TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

Výstava nadviazala na projekt Považskej galérie umenia, ktorý bol v minulosti zameraný na prezentáciu semestrálnych prác študentov VŠVU v Bratislave. Tento rok však boli prvý krát prezentované aj najlepšie práce študentov výtvarného umenia z Technickej Univerzity, Fakulty úžitkových umení, realizovanej v spolupráci s Katedrou výtvarných umení TU v Košiciach. Ponúkol možnosť oboznámenia sa s prácami študentov na dvoch vysokých školách výtvarného zamerania aj pre verejnosť mimo oboch miest Bratislavy a Košíc a zároveň aj možnosť ich vzájomného porovnania.