Priestor/Prostor Z(I)LIN(A)

15.7. – 29.8.2010
Vernisáž 15.7. o 17.00 hod.
kurátorka: Mgr. Mira Sikorová

Priestor/Prostor

Považská galéria umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj) Vás pozýva na otvorenie výstavy Priestor/Prostor Z(I)LIN(A) – umelecké intervencie do verejného priestoru. Výstava sa uskutočňuje v línii programu galérie zameraného na výskum a prezentáciu aktuálnych tendencií v oblasti výtvarného umenia. Predstavuje diela realizované vo formách zásahov do verejného priestoru, resp. výtvarných diel realizovaných v ňom, ktoré spoluvytvárajú kategóriu umenia nazývaného public art. Výstava bude prezentovať projekty vybraných autorov zo Slovenska a Čiech, ktoré boli uskutočnené vo verejnom priestore v období posledných 5 rokov a zaoberali sa jeho konkrétnymi aspektmi: sociologickými, spoločensko-politickými, poukazovali na paradoxy aktuálneho urbanizmu, či vznikali s úmyslom uplatnenia umeleckého zámeru na verejne dostupnom mieste s predpokladaným vznikom okamžitej interakcie s divákom. Výstava je súčasťou medzinárodného česko-slovenského sympózia, ktoré sa uskutočňuje v Zlíne, je venované téme umeleckých intervencií do mestského prostredia a organizuje ho Krajská galerie výtvarného umění v Zlíne (ČR).
Kurátormi výstav, ktoré sa uskutočňujú v oboch partnerských galériách, sú: Martin Fišr (Krajská galéria výtvarného umění v Zlíně) a Mira Sikorová (Považská galéria umenia v Žiline). V rámci projektu svoje diela predstavia autori mladej generácie (prevažne umelci do 40 rokov) z Čiech a Slovenska, ktorí sa témou verejného priestoru vo svojej tvorbe zaoberajú v intenzívnejšej forme. Českú republiku na výstave a sympóziu v Zlíne zastupujú: Eva Jiřička, Pavel Sterec, Daniela Baráčková, Jan Haubolt, Pfeiffer, Slovensko: Ilona Németh, Matej Vakula, Michal Hudák, Jaroslav Varga, Jaroslav Kyša a Alžbeta Lišková, Nina Šošková, Marek Galbavý ako účastníci sympózia. Vernisáž výstavy a sympózia v Zlíne sa uskutoční v utorok 13. júla 2010, vernisáž výstavy v Považskej galérii umenia v Žiline bude o dva dni neskôr – vo štvrtok 15. júla 2010 o 17.00 hod.