Richard Barger: ĎALEKO OD…

kurátor: Mira Putišová
17. 02. 2005 – 27. 03. 2005

V rámci cyklu prezentácií tvorby výtvarníkov najmladšej generácie sa v Považskej galérii umenia uskutoční vernisáž výstavy mladého sochára Richarda Bargera v kurátorskej koncepcii Miry Putišovej. Autor študoval na VŠVU v Bratislave u prof. Juraja Bartusza, magisterské štúdium absolvoval v roku 2002 u doc. Antona Čierneho. Richard Barger zaujal už svojou diplomovou prácou – obrovským rotujúcim kruhom, ktorý bol dôkazom jeho odvahy veľkoryso sochársky uvažovať a schopnosti sa vysporiadať s riešením veľkorozmerného kinetického objektu, a popritom prirodzene položiť dôraz aj na obsahovú, dobre premyslenú – filozofickú, až existenciálnu rovinu diela. Neskôr prezentoval inštalácie a objekty, v ktorých vynikol zmysel pre absurditu danej situácie v kombinácii s jeho ironickým komentárom. Pre výstavu v galérii pripravil projekt, v ktorom sa opäť vracia ku otázkam o zmysle ľudskej existencie. Jeho realizácia v prvom rade prekvapí strohosťou a prísnou jednoduchosťou, ale predovšetkým naliehavosťou výpovede autora, ktorá je reakciou na nedávnu tragickú udalosť, ktorá otriasla celým svetom.