Richard Köhler – CITIZENS

Vernisáž: štvrtok 12. decembra 2013 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 13. 12. 2013 – 26. 1. 2014
Kurátor výstavy: Mira Sikorová-Putišová

Richard Köhler - CITIZENS

Výrazný podiel na inklinácii a výberu média fotografie u Richarda Köhlera zohralo rodinné prostredie i širší umelecký kontext, ktorý mu sprostredkovala činnosť otca fotografa. Oblasť jeho voľnej fotografickej tvorby zahŕňa najmä momentky z vybraných svetových metropol, v ktorých hlavnými aktérmi sú ich obyvatelia, snímky džezových hudobníkov a, hoci to vyznieva na prvý pohľad triviálne, i zábery z vernisáží z nedávno uskutočnených výstav tvorby osobností slovenského a českého výtvarného umenia. Tieto výrazne odťažité témy však majú spoločný menovateľ. Je to dokumentárna alebo portrétna črta, prítomná v snahe zachytiť neopakovateľný okamih danej situácie. Výsledkom sú tak zábery, kde ich aktéri síce spravidla nevykonávajú nič špecifické, naopak vidíme ich v svojej každodennosti, ktorá však vďaka fotografovmu „oku“ a schopnosti stlačiť spúšť v správnom okamihu, ju zbavuje všednosti. Aktérmi fotografií Richarda Köhlera sú ľudia, obyvatelia (angl. „citizens“) veľkomiest, ktorí kvôli miestu kde žijú, môžu pôsobiť na našinca mierne exoticky, no odrážajú iba kozmopolitný ráz metropol. Fotografie však nepôsobia ako typické zábery, vyhotovené návštevníkom mesta či turistom. Dôvodom prečo to tak nie je, je to, že autor sa cielene nezameriava na architektonické, či iné atribúty lokalít, dôležitým sú pre neho najmä ľudia, ktorí sa v nich nachádzajú a je tak pomerne ťažké rozlíšiť, či záber vznikol v New Yorku, Barcelone alebo Paríži.
Ďalšou súčasťou prezentácie autora sú dokumentárne snímky z vybraných vernisáží popredných umelcov, prezentované žánru náležiacim spôsobom – prostredníctvom projekcie. Forme dokumentu tieto snímky približuje aj redukovaná čierno-biela farebnosť. I v ich prípade je autor pozorným pozorovateľom a výsledkom je škála portrétov, v ktorých môžeme spoznať nielen vystavujúcich umelcov, ale aj ďalšie osobnosti nášho kultúrneho života.
Richard Köhler sa narodil v roku 1967 v Českej Lípe. Vyrastal v Rajci. Fotografiu študoval na Strednej odbornej škole vo Zvolene, ktorú ukončil v roku 1985. Vystavoval v Rajci a Žiline (2000, 2001, 2006). Žije v Lietavskej Lúčke.