Róbert Hromec – Príbehy iných ľudí

kurátor: Ľubomír Podušel
02. 12. 2005 – 05.02.2006

Róbert Hromec (1970) patrí k predstaviteľom mladšej vrstvy strednej generácie súčasných slovenských výtvarných umelcov. To znamená, že časť svojej cesty umelca má už za sebou, ďaľšie ho ešte čakajú. Svoju tvorbu predstavil na viacerých samostatných výstavách doma i v zahraničí, predovšetkým v Európe a zámorí. (Bratislava, Dolný Kubín, Praha, Graz, Berlín, Rím, New York,). Vo svojom rodnom meste v Žiline sa predstavil v roku 1999 v Galérii Klasik, no v Považskej galérii umenia vystavuje po prvý krát. Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 2. decembra 2005 o 17,00 hod. vo výstavných priestoroch na 1. poschodí. Ide o monografickú výstavu, na ktorej autor prezentuje ucelenú kolekciu obrazov väčších a stredných formátov, ktorá prináša výstižnú sondu do jeho doterajšej práce. Výstava sa tak stáva priestorom na oboznámenie sa s maliarovým výtvarným profilom, no zároveň rekapituluje dosiahnuté výsledky jeho tvorby s náznakom novej formujúcej sa umelcovej výpovede.
Róbert Hromec absolvoval štúdiá maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1989 – 1990), odkiaľ odišiel na Pratt Institute (1990 – 1991) a The City College v New Yorku (1995). Potom pokračoval na The Slade School of Art v Londýne (1997), a napokon ukončil svoje odborné školenie na Hunter College v New Yorku (1998). Popri tom sa intenzívne venoval analýze súčasných výtvarných tendencií v The Metropollitan Museum of Art v New Yorku, kde niekoľko rokov pôsobil.
Prítomná výstava umelcových diel pripomína akýsi fatalizmus Hromcovej výtvarnej cesty, ktorá je odpočiatku sprevádzaná vedomím, že svet umenia bol, je a ostane svetom fantázie, ľudských túžob, snov a neznámych zjavení, ktoré sú plné skrytých významov. Prevtelených do vypovedaných a nevypovedaných maliarskych slov, šifier a znakov uhnietených, alebo vymodelovaných z farieb a tvarov. Tie nás priťahujú, no tiež varujú. Pred samými sebou. Odkazujú nás na myšlienky obsiahnuté vo filozofii dávnovekej antiky, ktoré sa prelínajú, križujú a preplietajú s maliarovými úvahami o súčasnosti.
Kurátorom výstavy je PhDr. Ľubomír Podušel zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave.