SERENDIPITA : J. Balušíková, K. Kerekešová E. Tkáčiková

kurátor: Astrída Derfiňáková
04. 08. 2005 – 11. 09. 2005

Tri mladé výtvarníčky predstavujú v PGU projekt SERENDIPITA.

Serendipita je schopnosť netradičnej komunikácie, bez telesného a verbálneho kontaktu. Poukazujeme ňou na podvedomé prepojenie (myslenie, cítenie) niektorých ľudí. Je to schopnosť pozorne načúvať alebo hľadať súvislosti vo sférach, ktoré na prvý pohľad nesúvisia a nebývajú ani ľahko dostupné. Príkladom serendipity – a súčasne aj konceptom prezentovanej výstavy – je aj multimediálny projekt troch mladých etablujúcich sa autoriek Evy Tkáčikovej, Kataríny Kerekesovej a Johanny Balúšikovej, ktorých životné cesty sa spojili pred 15 rokmi. V súčasnosti, s odstupom času, keď každá pôsobí v inom prostredí, v inej výtvarnej sfére a na inom mieste (Prešov, Bratislava, Haag), je ich komunikácia podmieňovaná len príležitostne. Napriek tomu existujú medzi nimi „komunikačné mosty“, ktoré plynulo nadväzujú na predošlé stretnutia, príbuzné témy či pocity, čo sa prejavuje najmä v ich autentickom výtvarnom názore a cítení. Multimediálny projekt Serendipita – „vrodené šťastie“- (z ang. serendipity – vrodené šťastie) chce reflektovať, mapovať a zároveň prezentovať súčasné výtvarné tendencie v oblasti animovaného filmu – K. Kerekesová, experimentálnej grafiky – E. Tkáčiková a grafického dizajnu – J. Balúšiková. Zaoberá sa aktuálnou problematikou existencie, zrodenia sveta, všetkého živého, vrátane človeka, od polohy mytologickej /fotografia, animovaný film/ až po fiktívnu alebo hypotetickú polohu v rámci grafického spracovania ovplyvneného autopsiou a sugestibilitou autoriek (graf. dizajn, originálne grafické tlače, experimentálna grafika, inštalácie). Ide o nachádzanie spoločného menovateľa v tvorbe troch rôznych žien, predstaviteliek súčasného umenia, tvoriacich v rozličnom prostredí, vzdialených od seba stovkami kilometrov. Napriek tomu majú veľa spoločného – citlivým a osobitým spôsobom reagujú na príbuzné témy. Multimediálny projekt mal svoju premiéru v priestoroch Šarišskej galérie v Prešove a ide vôbec o prvý spoločný projekt týchto autoriek.