SKUPINA MIKULÁŠA GALANDU (1957-2007)

kurátor: Milan Mazúr
13.12.2007 – 27.01.2008
Vernisáž sa uskutoční 13.12.2008 o 17.00, hudobný hosť Hana Hegerová s klavírnym sprievodom Petra Maláska

Spomienka

Skupina Mikuláša Galandu sa sformovala zo skupiny absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na konci 50. rokov 20. storočia. Pre profilovanie ich výtvarného prejavu bol dôležitý odkaz v tvorbe M. A. Bazovského, C. Majerníka, E. Zmetáka, no najmä M. Galandu a Ľ. Fullu. Ich tvorba, najmä v začiatkoch existencie skupiny, deklarovala snahu zodpovedajúco zúročiť umenie slovenskej moderny a súčasne vytvárať také diela, ktoré korešpondujú s požiadavkami moderného umenia danej doby bez akejkoľvek poplatnosti voči schematickosti umenia socialistického realizmu.
Na historicky prvej výstave autorov skupiny M. Galandu vo výstavnej sieni Krajskej správy lesov v Žiline na námestí Dukla (terajšie Mariánske námestie) vystavovali: A. Barčík, R. Dúbravec, Z. Horecký, V. Kompánek, R. Krivoš, M. Marček, M. Paštéka, Ľ. Štrompach, I. Štubňa, P. Tóth, a A. Púček ako hosť. Výstava bola reinštalovaná v Galérii C. Majerníka v Bratislave v roku 1958. Do roku 1968 uskutočnili ešte ďalšie štyri výstavy, tri medzi rokmi 1959 – 1965 pod kurátorským vedením Radislava Matuštíka a posledná v roku 1968 v koncepcii Ivy Mojžišovej. Od druhej výstavy skupiny sa ako jej členovia prezentovali A. Barčík, V. Kompánek, R. Krivoš, M. Laluha, M. Paštéka, I. Štubňa a P. Tóth, ku ktorým sa pridal Anton Čutek a od tretej výstavy Andrej Rudavský.
Hoci výtvarníci, združení v Skupine M. Galandu, počas jedenástich rokov jej existencie spočiatku vychádzali zo spoločnej filozoficko-estetickej bázy, u každého z nich prirodzene došlo ku vyprofilovaniu vlastného individuálneho výtvarného programu. Ich práce, najmä zo 60. rokov, predstavujú progresívny typ výtvarného umenia, v ktorom sa nachádza nadviazanie na výtvarnú tradíciu slovenského umenia prvej polovice 20. storočia a zároveň nepopierateľná autentickosť výtvarnej výpovede. Predovšetkým však títo autori vo svojich prácach dokázali poukázať na podstatu vizuálnu kultúrneho prostredia slovenskej krajiny, popritom vyzdvihnúť dôležitosť jej skrytých archetypov a symboliky a prezentovať to takým jazykom, ktorý bol v symbióze so znakmi vtedajšieho európskeho umenia.

Výstavy Skupiny Mikuláša Galandu:
1. v roku 1957 v Žiline, v roku 1958 reinštalovaná v Galérii C. Majerníka v Bratislave
2. v roku1959 v Bratislave
3. v roku 1962 v Bratislave
4. v roku 1965 v Bratislave a v Prahe
5. v roku 1968 v Berlíne

Diela na výstave Skupina Mikuláša Galandu po 50 rokoch pochádzajú zo zbierok galérií:
Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín
Galéria mesta Bratislavy
Oravská galéria, Dolný Kubín
Turčianska galéria, Martin
Slovenská národná galéria, Bratislava
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
Považská galéria umenia, Žilina
a zo súkromných zbierok

Fotografie z vernisáže: