Socha a kresba Andiky Berákovej

Kurátor: M. Mazúr
09. 12. 2004 – 13. 02. 2005

Andika Beráková (nar. 10. 4. 1938 v Žiline) študovala v rokoch 1953 – 1957 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave na oddelení rezbárstva pod vedením Ludwika Korkoša. V rokoch 1957 – 1963 pokračovala v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Jozefa Kostku. Výstava Andiky Berákovej v Považskej galérii umenia predstavuje výber z jej tvorby z oblasti sochárskej činnosti ako i výber kresebnej tvorby. Jedná sa o drobnejšie plastiky viac menej abstrahované do podoby priestorového symbolu odlievané do bronzu alebo stvárnené v dreve. Jej sochárska tvorba skôr než sa ustálila do svojej terajšej podoby prešla približne podobným vývojom ako sme mohli sledovať u celej rady jej vrstovníkov z ateliéru Jozefa Kostku. Koncom 60. rokoch, keď sa prakticky menila štruktúra nášho sochárskeho umenia Andika Beráková sa neubránila vplyvu nových tendencií.
Jej sochy vychádzajú z množstvá namodelovaných plastických detailoch, ktoré vyznievajú so svetelným pôsobením čisto organicky a prirodzene. Majú mäkký expresívny povrch, ktorý nielen svetlo zachytáva, ale i odráža. Diela sa stali zobrazovacími symbolmi ľudskosti, ktoré uplatňovala predovšetkým v nespočetných podobách ženských postáv, matiek a materstva. Kresbu predstavuje výber z jej súčasných prác a v kontexte autorkinej tvorby je charakterizovaná ako samostatný výtvarný druh. Nadobúda tak osobité zákonitostí a vlastný vnútorný život viažuci sa na novovznikajúci tvar. Kresba je tvorená v čistej línii v kombinácii s iným materiálom, ktorý umožňuje zaznamenať princípy obsahové a formovo výrazové. Tieto môžeme ďalej evidovať i v jej komornej a monumentálnej plastike a medailách, ktorými disciplínami sa autorka zaoberala v predošlej tvorbe.
Výstava Andiky Berákovej v Považskej galérii umenia nemá za cieľ predstaviť jej celú doterajšiu tvorbu. Ale výberom tvorby predkladanej divákovi vzdávame hold a prirodzený rešpekt k dielu, kde sú zaznamenané i ľudské osudy a udalostí, z ktorých vychádzajú výtvarné pochody umelkyne, pedagogičky a organizátorky výtvarného umenia v Žiline.