Stála expozícia diel Vincenta Hložníka

od 21.9.2009
kurátor: Milan Mazúr
architektonické a grafické riešenie stálej expozície: Dušan Voštenák a Pavel Choma

Otvorenie expozície a sprístupnenie diel verejnosti bolo zavŕšením posledného štádia procesu získavania akvizícií – diel od autora, ktorý galéria začala v roku 2004. V tomto období do jej zbierkového fondu pribudla výrazná časť a galérii ich venovala jeho manželka Viera Hložníková. Expozícia predstavuje výber z celoživotnej tvorby Vincenta Hložníka z oblasti maľby, gvašu a pastelu z obdobia od 40. rokov až po druhú polovicu 90. rokov 20. storočia.
Tvorba maliara, grafika, ilustrátora i autora výtvarných realizácií v architektúre Vincenta Hložníka je charakteristická zameraním na postavenie človeka v jeho svete. Tematika jeho prác vždy mala humanistický, etický a sociálny charakter. Už jeho prvé diela naznačili trvalý príklon ku expresívnemu figurálnemu prejavu. Pod vplyvom umenia Generácie 1909 na začiatku 40. rokov vytvoril expresívne gvaše, oleje, pastely a akvarely zachytávajúce osamelých jednotlivcov a dvojice, Pierrotov, klanov, cirkusové skupiny alebo vydedencov ľudskej spoločnosti. Osobitou je jeho tvorba z konca dekády, keď ovplyvnený civilizmom a kubizmom vytvoril súbor malieb a kresieb zachytávajúcich mestské zákutia, kaviarne a portréty žien. V 50. rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Rozsiahla grafická tvorba autora výrazne podmienila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy a spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie je výrazným prúdom v modernom slovenskom výtvarnom umení. Od 60. rokov začal vytvárať maľby a pastely väčších formátov a jeho výtvarný prejav bol na prelome 60. a 70. rokov osobitou formou novej figurácie so surreálnymi prvkami.
Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 v Svederníku pri Žiline. V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a Josefa Nováka. Absolvoval študijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Mexiku a inde. V roku 1942 pôsobil ako výtvarník v Matici slovenskej v Martine, v rokoch 1949 – 1952 v Žiline. V roku 1952 začal pedagogicky pôsobiť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, do roku 1972 viedol oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, v roku 1958 bol menovaný za profesora, v rokoch 1959 – 1963 bol rektorom. V období normalizácie bol v roku 1972 z Vysokej školy výtvarných umení odvolaný z politických dôvodov a od tej doby pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Zomrel v roku 1997 v Bratislave.