Stano Masár – Ako čítať realitu

predbežný termín: 11. 11. – 6. 2. 2022
kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

Monografická výstava Stana Masára - predstaviteľa neokonceptuálneho a postkonceptuálneho umenia po roku 2000. Po viac než dvadsiatich rokoch od vstupu autora na výtvarnú scénu má PGU v Žiline ambíciu predstaviť jeho tvorbu v obsahovo veľkorysejšom formáte oproti doterajším samostatným výstavám umelca. Pripravovaný projekt je koncipovaný ako monografický výstavný titul pozostávajúci z výberu z ťažiskových diel S. Masára, avšak jeho koncepcia sa odvíja od nových realizácií, z ktorých viaceré sú plánované ako site-specific diela vytvorené na základe parametrov výstavného priestoru. Novovytvorené realizácie zároveň definujú jednotlivé segmenty výstavy - určujú jej dramaturgiu: popri nich budú prezentované diela, ktoré s nimi významom či tematicky korešpondujú a odkazujú tak na ťažiskové okruhy doterajšej tvorby umelca. Celkovo je koncepcia výstavy myslená ako jedno dielo – context specific projekt, ktorý sprostredkúva autorovu úvahu nad významom a fungovaním galérie v súčasnosti.