EKOPLAGÁT´17

Kurátorka: Dana Doricová
Vernisáž: 29. júna 2017 o 15.00 hod
Trvanie výstavy: 30.06.2017 – 03.09.2017
Usporiadatelia: Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Malá Fatra Varín, Karpatská iniciatíva pre mokrade
Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline
Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR
Mediálni partneri: Žilinský večerník, MY Žilinské noviny

V Považskej galérii umenia v Žiline sa uskutočňuje štrnásty ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov zameranej na problematiku ochrany prírody a životného prostredia pod názvom EKOPLAGÁT.
Do súťažnej prehliadky sa zapojilo 138 autorov z 21 krajín sveta s počtom 259 plagátov.
Zo zaslaných prác postupuje do súťažnej prehliadky 177 plagátov od 93 autorov z 19 krajín. Víťazné plagáty vyberie medzinárodná porota dňa 28. 6. 2017, výsledky budú vyhlásené na slávnostnej vernisáži v Považskej galérii umenia v Žiline za účasti zainteresovaných organizácií, veľvyslancov zastúpených krajín, rôznych inštitúcií z oblasti umenia, kultúry, samosprávy, škôl a širokej verejnosti.
Zastúpené krajiny: Taiwan, Bielorusko, USA, Čína, Rakúsko, ČR, Poľsko, Bosna a Hercegovina, Ekvádor, Nemecko, Turecko, SR, Bulharsko, Japonsko, Rusko, Srbsko, Švajčiarsko, Južná Kórea, Kazachstan
Súťažná prehliadka Ekoplagát vznikla v roku 1978. Súťaž plagátovej tvorby, ktorá prezentuje aktuálne prístupy grafických dizajnérov k tvorbe zameranej na problematiku ochrany prírody a životného prostredia sa koná v trojročných cykloch. V predchádzajúcich trinástich ročníkoch výstav plagátov s ekologickou tematikou mali návštevníci možnosť vzhliadnuť viac ako 2 000 plagátov.
Výstavu finančne podporili Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Karpatská iniciatíva pre mokrade.

EKOPLAGÁT ´17 – oznámenie výsledkov

Na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty EKOPLAGÁT ´17 v zložení:
Predseda: Prof. Wladysław Pluta (Poľsko)
Členovia: Doc. Pavol Choma (SR), Mgr. Milan Mazúr (SR), Doc. Jan Rajlich ml.(ČR), Mgr. Dana Doricová (SR)
ktorá zasadala dňa 28. júna 2017 v Považskej galérii umenia v Žiline Vám oznamujeme nasledovné výsledky víťazných autorov a prác:

Hlavná cena – CHOJNA Elzbieta, Poľsko

za sériu 3 plagátov: Plastic Garbage, 2015; 1 Cow = 1 Car, 2015; Plant a Tree!, 2015

1. cena – FRASCA Aniello, Švajčiarsko
za plagát: Typography and Nature, 2015

2. cena – FLORIANČIČ Matej, Slovensko
za plagát: Countdown begun, 2017

3. cena – LI Mingliang, Čína
za plagát: Symbiosis, 2015

Čestné uznanie poroty – DREWINSK Lex, Nemecko / Poľsko
za sériu plagátov: Crossing, 2016; Without Title, 2014/15; Providence, 2017; It´s not a Play Boy, 2017

Čestné uznanie poroty – KASPERCZYK Magdalena, Poľsko
za plagát: Scream, 2016

Čestné uznanie poroty – MIŠKOVÁ Adriana, Slovensko
za sériu plagátov: On Mars, 4 pieces, 2017

Ceny partnerov:

Cena Karpatskej iniciatívy pre mokrade – NAGYOVÁ Rita, Slovensko
za plagát: Mess less – save the rivers, 2017

Čestné uznanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky – SHA Feng, Čína
za plagát: Water & Life, 2015

Čestný diplom Ministerstva životného prostredia SR – FLORIANČIČ Matej, Slovensko
za plagát: Countdown begun, 2017

Do 14. ročníka súťažnej prehliadky trienále EKOPLAGÁT 2017 bolo prihlásených celkovo 138 autorov s 259 plagátmi z 21 krajín Európy, Ázie a Ameriky. Spomedzi všetkých došlých prihlásených prác výberová porota vybrala do súťažnej kolekcie tohoročného Ekoplagátu 177 plagátov od 93 autorov z 19 krajín.
Sprievodnou akciou tohto podujatia bude aj hlasovanie o „naj plagát verejnosti“ v Považskej galérii umenia v Žiline a na internetovej stránke www.npmalafatra.sk. Hlasovanie začne od 30.6.2017 a potrvá až do skončenia výstavy 27.8.2017. Výsledky hlasovania budú zverejnené na stránke www.npmalafatra.sk a na FCB.

Hlavná cena – CHOJNA Elzbieta, Poľsko
za sériu 3 plagátov: Plastic Garbage, 2015; 1 Cow = 1 Car, 2015; Plant a Tree!, 2015

Viac tu: http://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/vysledky-2017/