TAKE ME WITH YOU / MAKE ME BETTER : MARCEL BENČÍK

kurátor: Mira Putišová
14. 09. 2005 – 23. 10. 2005

Prezentovať grafický dizajn ako komunikatívne – interaktívne médium je dobrou možnosťou ako tento výtvarný žáner čo najviac priblížiť ku divákovi. Takýto spôsob ponúka Považská galéria umenia v Žilina a Stanica – Žilina Záriečie. Na oboch miestach sa uskutoční prezentácia tvorby grafického dizajnéra Marcela Benčíka, ktorá je postavená na fyzickej dostupnosti jeho prác naozaj pre každého. Nebude to teda „statický“ spôsob: nainštalované (zavesené na stenu alebo panel galérie) – videné divákom, ktorý neodhaľuje to, čo je v grafickom dizajne osobité – vznikanie produktu a postupné kreovanie jeho výslednej podoby. Interaktivita projektu prezentácie tvorby Marcela Benčíka, známeho žilinskej verejnosti ako autora dizajnu plagátov a novín vydávaných Stanicou, má dve podoby: manipuláciu diváka v galérii a komunikáciu s divákom na Stanici. V na mieru „vydizajnovanej“ malej sieni PGU bude návštevník nasmerovaný tak, aby si diela prostredníctvom tlačových matríc s odkazmi na niektoré z autorových prác, sám vyrobil. Potom sa môže rozhodnúť, ako s nimi ďalej naloží, či si ich nechá, zahodí, alebo čokoľvek iné s nimi urobí. Výzva autora VEZMI SI MA ZO SEBOU tak má svoj pôvab – každý, kto ju poslúchne, symbolicky vynesie autorovu tvorbu mimo galérie. Komunikáciu s divákom s cieľom UROB MA LEPŠÍM Marcel Benčík na Stanici zas otvorí tak, že každému ponúkne možnosť jeho hotové vystavené prístupné práce zmeniť priamymi zásahmi do nich vo akýchkoľvek formách: od ráznych negujúcich škrtov až po jemné korektúry. Projekt TAKE ME WITH YOU / MAKE ME BETTER nie je len pokusom predstaviť dizajn osobitou cestou vzájomnej komunikácie. Možno ho vnímať aj ako kombináciu znakov rôznych výtvarných žánrov. Miešajú sa v ňom totiž prvky stamp art-u, akčnej kresby a jeho charakter, ktorý počíta s priamym vstupom a zásahom diváka, z neho vytvára i osobitý happening.